نمایش نوار ابزار

کولبرها و آتش نشان ها

9898889همانگونه که انسان ها از لحاظ ساختار وجودی و خلقت و از جنبه فطرت هیچ تفاوتی با هم ندارند و همگی از خاک آفریده شده اند و معیار فضل و برتری بر تقوای درونی نهاده شده که آن را هم خدا می داند. اما این انسان دارای حقوق و تکالیفی است که باید با طور یکسان و بر اساس توانایی مورد توجه قرار گیرد. نیازهای مختلف رندگی و وجوه گوناگون آن و ابزارهای مختلف برای رفع آن ها در کنار اختلاف در استعدادها موجب شده که شغل ها و مکاسب گوناگونی در جامعه به وجود آید. مشخص است شرایط یا عوامل مختلف برخی از سرنوشت ها را تغییر می دهد و افراد را ناچار به انتخاب شغل و کاری می کند که شاید زیاد دلبخواه نباشد.. مانند رفتگری ، کولبری ، آتش نشانی و نانوایی و خیلی از کارهای شاقه و کم درآمد.
اما نفس عمل و سربار دیگران نبودن و منت دیگران را نکشیدن فی نفسه ارزشمند و موجب سربلندی است.
حوادثی که در روزهای اخیر بر ای دو قشر زحمتکش و دلسوز و سربلند جامعه ما پیش آمد و احساسات را تحریک کرد و عواطف را برانگیخت و دل ها را پربشان نمود و همه هموطنان را داغدار کرد.
اما مع الاسف حادثه مشابه آتش نشان ها در جای دیگری از این خطه و سرزمین رخ داد که از نظر ناگوار بودن و تالم وتاسف کمتر از مرگ آتش نشان ها نبود که حادثه جان باختن عده ای از اهالی کولبر سردشتی در زیر بهمن و در اوج سرمای شدید منطقه به خاطر تامین زندگی خود و خانواده شان بود اما متاسفانه احساس همدردی و همدلی را از سوی دیگر هموطنان ندیدیم . مگر در زیر آوار پلاسکو جان دادن با زیر هزاران تن برف و بهمن تفاوت دارد؟ مگر خون ایرانی ها با هم فرق می کند؟ آیا در بین مرگ در تهران با مرگ در مناطق مرزی اختلافی وجود دارد؟

ضمن همدردی مجدد با خانواده جانباختگان آتش نشان های فداکار جا داشت پیام هایی و یا همدردی های از سوی دیگر هموطنان با خانواده های این زحمتکشان گمنام می شد تا هموطنان کرد در احساس همدردی نیز احساس تبعیض نکنند.

دیدگاه ها