نمایش نوار ابزار

کوردها هیچ وقت عبرت نگرفتند

من أعان ظالما سلطه الله علیه “پیامبر بزرگوار اسلام”
هرکس ستمکاری را یاری نماید خداوند آن ستمکاررا بر او چیره می نماید
کاش مسلمانان وکاش کوردها یک بار به احادیث پیامبر مراجعه می کردند وکاش هرکدام از ما یک بار تصدیق می کردیم که سخنان این پیامبر الهی ارزش تجزیه وتحلیل وتأیید دارد.
اما بدبختانه کوردها هیچ وقت عبرت نگرفتند ,نسل اندر نسل فریب خوردند ,هرستمکاری از آنان تمجید کرد به او باور کردند وستمکاران را در حال ضعف حمایت کردند ودشمن به محض پیروزی به آنان حمله کرد ودوباره زیر دست خود نمود .دوسال پیش در فیس بوک مطلبی تحت عنوان کردها در بین سندان حشدالشعبی وهاون داعش نوشتم وچنین روزی را پیش بینی می کردم که نیروی بی ترمز وبی منطق حشد الشعبی به خون سنی تشنه است چه عرب باشد یا کرد.
اما کردها قافیه را زمانی باختند که با تحریک احساساتشان وگرفتن فهمشان آنان را  به جان داعش انداختند تا از هر طرف که کشته شود به سود اسلام باشد . من هیچ وقت از داعش دفاع نکرده ام اما اگر اتحادیه میهنی به آن ها حمله نمی بردند  و لانه ی  زنبور آنان را تحریک نمی کردند تصور نمی کنم که تیرهای حمله آن ها متوجه  کردها می شد وحدود ده هزار شهید ومجروح بر شانه ی کردها قرار  می گرفت. مالکی با سیاست تفرقه بیندلز وحکومت کن و کمک به ایجاد داعش هم اهل سنت عراق را نابود وهم شهرهایـشان را ویران کرد .وپس از ذلیل نمودن اهل سنت با کمک کردها که افتخار می کنند ما تنها کردیم به سراغ آنان آمد ودر فرصت مهیا شده از رأی دادن وشیوه های دموکراتیک دفاع از حقوق تضییع شده انتقام گرفت  وباحمله به کرکوک نشان داد که قانون در نزد آن ها کاغذ پاره ای بیش نیست و از آغاز هم به قانون وماده صد وچهل معتقد نبوده اند .وبار دیگر سخن پیامبر صدق پیدا کرد که هرکس ستمکاری را یاری نمود خداوند ستمکاررا براوچیره می نماید.

دیدگاه ها