نمایش نوار ابزار

کوردهای اقلیم کوردستان در بین پتک داعش و سندان الحشد الشعبی

876897آدم بدبینی نیستم اما هرچه فکر می کنم کوردهای عراق هر چند از دست تبه کاری های داعش و خسارت های مالی و جانی این گروه سرگشته و بخت بر گشته رهایی نیافته اند و معلوم نیست کی از دست شرارت های آنان خلاص می شوند اما معلوم نیست که بدون دردسر و به آسانی از آزارها و تعدی های حشد الشعبی و یا جنگ فروشی آن ها خود را نیالایند .بنابراین می طلبد که از همین ایام با سیاست های معقولانه و مدبرانه تلاش کنند تا از هرگونه اصطکاک و بهانه دادن به آنان جنگ دیگری را بر خود تحمیل نکنند .
به امید آن روز

دیدگاه ها