نمایش نوار ابزار

کوردستان، لرستان می شود

باانتصاب معاون عمرانی استانداری کوردستان از لرستان ,پس از انتصاب مدیر کل هلال احمر روند لرستانی شدن کردستان تشدید شده است .هرچند هرمسؤولی تلاش می کند تا نیروهای همسو وهم فکر وبا خصیصه ها وتوانمندی های مورد نظر خودش را منصوب نماید .اما انتصاب مدیران غیر بومی برخلاف وعده های روحانی در بیانیه ده ماده ای وتلاش برای رفع تبعیض واستفاده از شایستگان کورد اهل سنت است.

پس از انتصاب آقای رحیمی به عنوان استاندار کردستان ,اولین معاون عمرانی کورد اهل سنت شروع به کار کرد واز آن تاریخ تلاش شد در ایجاد تعادل در مدیریت بالای استان دومعاونت غیر سیاسی از نیروهای بومی باشند .دراین دوره هم تلاش شد که این روند ادامه پیدا کند وهمچنان معاون عمرانی از آن کردهای اهل سنت باشد .بویژه مهندسان زیادی که در ستاد ر وحانی فعال بوده وشایستگی تصدی چنین پستی را داشتند.اما متاسفانه این فرصت این بار از نیروهای بومی واهل سنت گرفته شد وسیر استفاده از کوردهای اهل سنت در استان روند نزولی به خود گرفت.

هنگامی که در چنین مواردی درد دل های خودرا در باره رفع تبعیض وبی عدالتی وحقوق یکسان شهروندی واستفاده یکسان از مدیریت ها وبرخورداری از حق اداره ی کشور ومشارکت همه ی هموطنان بیان می نمایم .به خاطر قرار گرفتن در قرن بیست ویکم چنان احساس شرم می نمایم که اگر مسؤولین خودرا در جای من می نشاندند ,هرگز در تضییع حق برادران وخواهران هموطنشان متوسل به روایات جعلی وخودشیفتگی مذهبی نمی شدند.

امروز چنان شعارهای دروغین برادری اسلامی ووحدت رنگ باخته اند که هر بچه دبستانی آن هارا باور نمی کند.حتی اگر ایران به صورت شرکت سهامی وبر اساس آرا اداره می شد .حداقل سهمی از بهره مندی از قدرت وثروت وعزت به ای انیان اهل سنت می رسید. اما با وجود پاسخ مقام رهبری به مولانا عبدالحمید وتاکیدات قرآن که لم تقولون مالاتفعلون ,متاسفانه هیچ تلاشی در این باره دیده نمی شود.

در جریان برکناری مدیر کل هلال احمر جناب دکتر خدابنده لو که فرزند معظم شهید است عده ای ملیجک صفت که زندگی طفیلی دارند.به خاطر ازدست دادن برخی ازمنافع حتی اقدام به جعل نامه ای از سوی اینجانب نمودند .اما امروز که یکی از معاونت های بومی استاندارجای خودرا به فردی غیر بومی داد,از آن جایی که طبق برخی از شنیده ها احتمالا همان افراد به سبب داشتن روابطی در گذشته منافعی راکسب می کنند . شروع به توجیه وضرورت چنین تغییراتی می نمایند وکما فی السابق به بادامچینی دور بشقاب مشغول می شوند وبه وظیفه ی اصلی خود که سکوت وزندگی طفیلی است ادامه می دهند اگر این افراد ریگی در کفششان نیست چرا نسبت به این تغییرات انتقاد واعترا ض نمی کنند؟.
@drjalalizadeh60

دیدگاه ها