نمایش نوار ابزار

کردها و بی توجهی به آثار باستانی !

Tang-i_Var_2012,_F.Biglariشاید یکی از علل بی توجهی و قدر نشناسی شخصیت ها و سرمایه های مادی و معنوی عدم فهم ارزش و یا اهمیت این گونه موارد باشد ،چه بسا در مناطق مختلف شاهد وجود سنگ نبشته ها و ظروف و کتاب ها و دست نوشته های زیادی هستیم که یا از سوی یغماگران به یغما می روند و یا از سوی بقیه ی مردم بیهوده از بین می روند . یادم نمی رود هنگامی که در زادگاهم کارگری هنگامی که مجسمه های قدیمی را از زیر خاک پیدا می کند و آن هارا به خاطر بت بودن می شکند . و یا هنگامی که چندین سنگ قبر قدیمی را چند سال قبل دیدم که بعدا به سرقت رفته و سپس شکسته شده اند و یا هنگامی که خانمی چند جلد کتاب را از کاه دان برایم آورد و یا در دوره ی نمایندگی به روستای قلعه شیخان رفتم و قرآن تاریخی بسیار زیبا و نفیسی را دیدم که بسیاری از صفحاتش از بین رفته بود بی نهایت متاسف شدم.
اما از این ها گذشته وضعیت آثار باستانی در کل مناطق کردنشین و تاراج آن ها و خارج کردنشان و عدم تشخیص ارزش تاریخی آن ها از سوی کردها مصیبتی است که قابل جبران شدن نیست.
خداکنه به خود بر گردیم و ببینیم که چه سرمایه هایی را از دست داده ایم.

مطالب مشابه
دیدگاه ها