نمایش نوار ابزار

کردها و اهل سنت خنثی را به بازی نگیرید

قطعا نگارنده باهرگونه تنگ نظری و تضییع حق دیگران مخالف  وبه شعار زنده باد مخالف من پایبند است. اما در هرجنبشی ودر هرحرکتی ،تلاشگران وپیشگامان  وکسانی که در روزهای سخت وتنهایی قدعلم کرده ،در برابر ناملایمات ایستاده ،همه خطرات را به جان خریده وهمه اهانت ها وتحقیرها را  تحمل نموده تا مبارزه ای به ثمر نشسته و  دستاوردی به دست آمده است.خلاف مروت و مردانگی  است  که این افراد را به امان خدا رها کرده  و آنان را فراموش نمود.
من خودم نظر حضرت عمربن خطاب را می پذیرم که در حقوق بیت المال در بین سابقان در اسلام با کسانی که پس از فتح مکه مسلمان شده بودند تفاوت قائل بودند.
درانتخاب ها هم به نظر من باید دربین فعالان در صحنه وقاعدین وبی تفاوت ها و فرصت طلبان و مجاهدان  روز شنبه تفاوت قائل شد.چگونه می شود شخصی که باجان ودل وبا مال ووقت از فکر واندیشه ای حمایت می کند وبرای دفاع از آن سینه خودرا سپر می نماید با کسی که در مقابل آن می ایستد ویا بی تفاوت است یکسان باشد؟
به نظر  من چنین کاری خلاف عدالت است و  نباید با دید یکسانی به آنان نگریست ،هرچند از لحاظ حقوق شهروندی و امکانات  ورفاه باید تبعیضی نباشد. امشب مطلبی را از کانال روحانی میدیا دیدم وبر تعجبم افزوده شد، زیرا قرار نیست اگر روحانی درمقابل شش ملیون رأی اهل سنت گوشه ای از تبعیض های گذشته را جبران نماید از سنی ها ،کردها، بلوچ ها ودیگر اقوام خنثی استفاده نماید.متاسفانه در میان برخی از مسئولان مرکز نشین  دیدگاه مثبتی در باره اصلاح طلبان کرد واهل سنت وجود ندارد  وآنان بیشتر  افراد خنثی را می پسندند، چون افرا.د خنثی هویت پذیر نیستند وبیشتر مطیع وفرمان پذیر ند  واین اخلاق ، قدرتمندان را بیشتر مفیدآید..
ازاول انقلاب تاکنون یک چرخش معیوبی دربین مدیران خاصی از اهل سنت بوده  که در همه دولت ها به کارگرفته می شوند وراست وچپ با اصلاح طلب  واصولگرا بر ایشان فرق نمی کند. یعنی همیشه چند نفر افراد خاص وجود دارند که در همه دولت های اصولگرا واصلاح طلب بدون توجه به طرز فکر ودیدگاه آن ها به یکدیگر پاس داده می شوند.
اما این بار انتظار رای دهندگان اهل سنت وکردها از آقای روحانی این است که یا کلا از اهل سنت استفاده نکند و نورافکنی بر کارنامه های دولت های قبلی نیندازد ویا اگر استفاده می کند از نیروهای امتحان پس داده واصلاح طلب  که دلشان برای اصلاح امور وتوسعه کشور و رشد نیروهای کیفی و شایسته و  مصالح ملی می تپد استفاده کند .که در سخت ترین شرائط ازفکر اصلاح طلبی  وعقلانیت واعتدال حمایت و دفاع کرده اند.
اصلاح طلبان کرد واهل سنت   ضمن پیگیری مطالبات بر حق و قانونی خود قاطعانه از ریاست جمهور می خواهند ، مسئولیت هارا به افراد متلون ومذبذب که هدفی جز استفاده دنیوی از موقعیت ها ندا رند  واگذار نکند وکریمانه دوستانی را که در موقعیت سخت ودشوار انتخابات اورا تنها نگذاشتند فر اموش ننماید  .
امید است که چنان باشد.

دیدگاه ها