نمایش نوار ابزار

کردها، احساسات، عقلانیت، دموکراسی و مصالح ملی

879678689شرائطی که امروز کوردها در ترکیه و عراق با آن مواجه هستند شرائط مساعدی نیست و هرگونه برخورد احساسی می تواند موجبب مشکلات همه جانبه ای شود که سالیان سال به آسانی حل نگردند ، آری امروز منافع حزبی و گروهی و یا طمع به کرسی ریاست داشتن مساله را بیشاز آنچه که ما انتظار داریم بغرنج تر نموده است. در ترکیه حزب حاکم برای چبران شکست خود تلاش می کند تا با انتخابات مجدد وخارج کردن کوردها از گود و استفاده از تعصب نژادی به جای مذهب و تجمیل جنگ برکردها و به تعویق انداختن پروژه صلح تحقق خواسته ی کردها را به تاخیر بیندازد و یا با مشکل مواجه نماید .
در کردستان عراق مخالفت و موافقت با ادامه ی ریاست اقلیم می رود تا به یک بحران و معضلی تبدیل شود که رنج چندین ساله را به هدر دهد. اگر رهبران دو حزب اصلی از اول معتقد به دموکراسی و حکومت مردم می بودند پس از این چندین سال ساختاری را پی ریزی می کردند که محور گردش آن براساس موازین دنیای مترقی وبدون تقسیم قدرت و منطقه بندی حزبی وقبیله ای می بود .
و یا در حکومت تازه پا گرفته ی اقلیم تجربه ی حکومت های مدرن را الگوی خود قرار می دادند و رأی مردم را تنها میزان مشروعیت می دانستند،
تنها اتفاقی که در این چند سال اتفاق اقتاد استعفای استاد صلاح بهاء الدین دبیر کل حزب اتحاد اسلامی بود و به جز از آن و یا آزادی مطبوعات شاهد نقص های زیادی بوده ایم،اما علی رغم همه ی ادله و حجت ها و براهین با توجه به حساسیت منطقه ومتزلزل بودن وضعیت وحضور داعش پیشنهاد می شود ریاست حکومت اقلیم تا برطرف کردن خطر داعش با قرار دادن شرط وشروطی تمدید شود وبعد از آن به اراده و اختیار مردم کردستان سپرده شود.

مطالب مشابه
دیدگاه ها