نمایش نوار ابزار

چه بلایی بر سر کولبران آمده است ؟

قبلا بارها گفته شده که کولبری به معنای رنج,درد,فقر,محرومیت ود رآخر رهاکردن به امان خدا .کولبران نه از شکم مادر کولبر به دنیا آمده اند ونه دوست دارند کولبر از دنیاروند ,بلکه یک پدیده ی شومی است که ناشی از محرومیت های چند ساله وچند قرنه است که فاصله های طبقاتی واجتماعی وملی وتوسعه نیافتگی بانی وعامل ان بوده است.علاوه بر آن مرزنشینی ودوری از مرکز وجنگ هشت ساله که سبب تخریب بسیاری ازروستاها واوارگی وعدم جذب اعتبارات در این سال ها گشت.
اهالی شهرهای مرزی هیچ خواسته ای از دولت ندارند جز اینکه به مفاد نامه مالک اشتر عمل شود ,که نباید در بین مرز نشینان ومرکزنشینان تفاوتی باشد ,یعنی همانگونه که مرکز نشینان وساکنان کلان شهرها از همه ی امکانات برخوردار واز کارگاه ها ومراکز اشتغال منتفع هستند ,لازم است مرزنشینان به سبب مشقات وگرفتاری های بیشتر واحتمال ناامنی ها ومشکلات مورد توجه ومراعات بیشتری قرار گیرند. آنچه که تا کنون بارها به سمع مسؤلان ومدیران رسیده وخودشان هم بهتر از ما می دانند .
بارها از طریق تشکل های مدنی وفعالان سیاسی واجتماعی ونیزتشکیل کمپین ها مکاتباتی با مسؤلان انجام شده وبه گوش انان رسانده شده که مشکلات اقتصادی این مناطق باید به صورت اصولی واساسی حل شود, زبرا رفاه اقتصادی وتامین امنیت شهروندان وظیفه اساسی حکومت است که بدون توجه به مرز ومرکز ویا نژاد ومذهب باید تامین شود. از سوی دیگر اگر حکومت به فکر اخرت مردم باشد .به خوبی مشخص است که معاد بی معاش ممکن نیست.وناامنی ناشی از فقر ونیاز وفشار خانواده ها نه تنها مسبب حوادث بسیار زیادی در منطقه خواهد شد بلکه مشکلات ناشی از مهاجرت وآوارگی دامنگیر دیگر شهرها خواهد شد.
به نظر می رسد که مشکلات فعلی نه تنها ریشه در گذشته دارد ,بلکه عده ای موجودیت خودرا در ایجاد نارضایتی می بینند که اعتصابات بازاریان درشهرهای جوانرود,بانه ومریوان واعتراض به وضعیت پیش آمده در گمرک ها ومرزهای این شهرها برگرفته از عدم اتخاذ یک سیاست کامل ودرست وقطعی درحل این بحران است.تاکی باید مردمان این مناطق تاوان سیاست های غلط ویا مقطعی دست اندر کاران را بدهند ؟ چرا باید با موضعگیری های ناشیانه ویا تصمیم های عجولانه بر مشکلات نظام ومردم افزود؟ چرا باید حکومت اقلیم در ایام تعطیلات نوروز عوارض را برای جذب مسافر وکسب در امد حدف نماید .اما در این سوی مرز نه تنها حدف نمی شود بلکه ده برابر می شود؟چرا باید با ندانم کاری ها وسختگیری های بی مورد بر نارضایتی ها افزود؟ چرا با عدم اتخاذ روش های معقول وقوانین مقبول وگذاشتن دلسوزان مسؤول شادی را به دل های مردم سرازیر نمی کنیم؟ مگر این مردم چه می خواهند؟ مگر به نسبت جمعیت از همه ی ایرانی ها هزینه ی بیشتری ندا ده اند؟
آن شورو شعفی که قبلا بر گونه های این مردم نقش بسته بود چرا با آغاز سال به ماتم وسرد ی تبدیل شود؟ در این مناطق نه کشاورزی مکانیزه ای وجود دارد ونه کارخانه های که هزاران نفر را مشغول به کار نماید .مرزی است وجاذبه های گردشگری که یکی از آن ها زریبار است که به فضل بی توجهی مسؤولین در چند سال آینده خشک خواهد شد ودومی مرز است که با این سیاست ها کم رونق ویا بسته خواهد شد .
پیشنهاد من به مسؤولین استان آن است که مسؤولین مرکز را توجیه نمایند .همانگونه شرایط آب وهوایی مناطق مختلف مرزی متفاوت است ,نیازها ومشکلات وخواسته ها ونیازهای این مناطق متفاوت است. ساکنان دو سوی مرز روابط خویشاوندی از زمان های گذشته با همدیگر دارند .آیا درست است پدر فقیری که دخترش را تا آن سوی مرز همراهی می کند باید چهارصد وپنجاه هزار تومان عوارض برای یک ساعت خروج دهد؟ وآیا درست است که ملیاردها تومان کالا به سبب سیاست های غلط در آن طرف مرز بماند واز طریق قاچاق وارد کشور شود ؟ پیشنهاد می شود کمیته ای از کارشناسان اقتصادی همراه با نمایندگان مجلس ونمایندگانی از تجار ومسؤولان تشکیل شود ونسبت به حل این مشکل که خواسته عموم مردم این منطقه است راه کاری منطقی ومعقول اتخاد گرددتا شاهد اعتراض ونگرانی بیشترمردم نباشیم.

دیدگاه ها