نمایش نوار ابزار

چهل ملیون تروریست را از خاورمیانه پاکسازی نمایید

حال که بازی با مفاهیم به عنوان سرگرمی شعبده بازان صحنه سیاست جهانی درآمده و واژه ها  مفاهیم خودرا از دست داده‌اند و ماشین اختراع الفاظ من درآوردی فعالتر شده و تقلب و تزویر  و جعل  و تحریف  عرصه را بر حقیقت تنگ نموده است .دو راه در پیش نیست، یا باید تسلیم زورگویان و اربابان قدرت شد و به حق وحقیقت پشت کرد  و یا در مقابل متعدیان و جعالان ایستادگی کرد.

امروز دنیاپرستان خداناپرست چه در لباس سکولار و یا در لباس دین ممسوخ بر ارزش های انسانی و اخلاقی یورش برده و برای تحمیل خود و قدرتنمایی در دنیای فانی بر ملت های ضعیف و انسان های  آزاده حمله ور می شوند.

انسان معاصر به ویژه در خاورمیانه با تحریف حقایق و جعل الفاظ به خوبی آشناست، دیکتاتور به نام عادل و آدمکش به نام مهربان خوانده شود مشارکت نود درصدی در انتخابات ها و نظاهرات ملیونی تنها در این منطقه مشاهده می شود.

تروریست خواندن کوردها هم یکی از جعلیاتی است که از نمادهای عصر حاضر است. زمانی چریک بودن و مبارزه ی مسلحانه  نماد آزادی خواهی بود، اما امروز دفاع از حق و هویت از نگاه استثمارگران و استعمارگزان به مثابه تروریست بودن است و کوردها هم از این انگ و اتهام بی بهره نمانده اند،

یک روز در ترکیه به نام تروریست خوانده می شوند  و روزی در سوریه و اخیرا در عراق اتهام تروریست به آن ها زده می شود.

هفتادسال ملتی را سرکوب کردن، سرزمین آنان را اشغال کردن. آنان را از تکلم به زبان کوردی ممنوع کردن، هویت زدایی از آنان که بنا به گفته ی  خداوند یک عمل شیطانی است و آنان را محروم نگه داشتن یک عمل ضد انسانی و تروریستی نیست؟

رفتار وحشیانه ی حزب بعث در سوریه و عراق و محروم کردن پانصد هزار نفر از داشتن شناسنامه در سوریه یک عمل جنایی و تروریستی نیست؟

در کدام آیه و حدیث گفته شده که: باید چهل ملیون نفر مسلمان به وسیله دیگر مسلمانان از حقوق انسانی خود محروم شوند؟

امروز بهترین راه خلاص شدن از یک ملت چهل ملیون نفری متهم کردن آنان به تروریست بودن است تا استثمار و استعمار آنان تداوم یابد.

از آمریکا و روسیه انتظاری نمی رود، اما کشورهای اسلامی باید در مقابل خون های به ناحق ریخته ی کوردها ی آزادی خواه و عدالت طلب  که می خواهند مانند دیگر ملت ها در صلح و صفا و در زیر چتر دموکراسی زندگی کنند پاسخگو باشند و در مقابل این ترکتازی ها مسئولند.

دیدگاه ها