نمایش نوار ابزار

چهار اولویت اصلاح طلبان برای مجلس دهم:

34035_793اقتصاد و فرهنگ؛ دو اولويت اصلی
در ابتدا بايد به ‌اين نكته توجه كرد كه انتخابات پيش‌رو در فضايي كاملا رقابتي برگزار شود چون اساسا انتخابات خارج از فضاي رقابتی معنا و مفهوم واقعي خود را از دست خواهد داد. نكته بعدي هم احترام و توجه به راي و انتخاب مردم است. اگر اين دو ايده عملياتي شود مي‌توان انتظار داشت انتخابات آزاد و بدون حاشيه‌اي برگزار شود، اما بعد از تشكيل مجلسي كه همه طيف‌ها و گروه‌هاي فكري را پوشش بدهد بايد به بحران‌هاي پيش روي كشور توجه داشت و براي خروج كشور از اين بحران‌ها و رفتن به سمت سازندگي برنامه‌ريزي كرد. كشور در حال حاضر با بحران مديريتي رو به رو است. در واقع در رده‌هاي مختلف مديريتي يا نگاه تخصصي حاكم نيست و يا شرايطي وجود دارد كه امكان تغيير و جابه‌جايي وجود نيست. گاهي ديده مي‌شود حتي مجلس وزرا را براي تغييرات و جابه‌جايي‌هاي مديريتي كه حق آنان است تحت فشار مي‌گذارد كه قطعا نبايد اين نگاه غالب باشد. بحران اقتصادي و موضوعاتي مثل فقر و بيكاري هم بايد مورد توجه قرار بگيرد. از سويي دغدغه‌هاي فرهنگي هم براي اصلاح‌طلبان مطرح است چون ما معتقديم فرهنگ از بنيان‌هاي توسعه است كه تاكنون ناديده گرفته شده و با بازتر شدن فضا و تعديل تنگ نظري‌ها مسير توسعه را هموار خواهد كرد.
روزنامه اعتماد یکشنبه

دیدگاه ها