نمایش نوار ابزار

چرا نمایندگان کردستان درانتخابات ریاست جمهوری مردم را همراهی نکردند؟

رای مردم کردستان درانتخابات ریاست جمهوری بهترین پیام برای همگان از مسؤولان  ، نمایندگان تا همه ی اقشار مختلف است،یعنی ما اینیم که هستیم،مارا باور کنید. تاکنون ده ها بار این پیام را داده ایم.همین سخنان معاون ریاست جمهوری  خطاب به نمایندگان به عنوان افتخاری برای مردم کردستان بس است ،ما با هیچ کس سر دعوا نداریم ،سخن ما این است که شورای نگهبان وهیئت های نظارت برای مردم نماینده تعیین نکنند،بگذارید مردم خود نماینده را تعیین نمایند،همانگونه که رئيس جمهور را تعیین می نمایند، کافی بود که نمایندگان در مقام قدرشناسی با مردم همراه می شدند ودر جبهه مخالف قرارنمی گرفتند، امروز این تعاریف را که مردم کردستان  حق بزرگی به گردن مردم ایران دارند،حضور گسترده ،آگاهانه  ومعنادار ،بیانگر عظمت مردم کر دستان است,از زبان یک مقام بلند پایه مدال افتخاری برای اهالی فرهیخته استان است. وامید است جهانگیری عزیز  بیش از پیش از چهره کردستان محرومیت زدایی نماید.

پس می توان گفت :   آقایان مهندس بیگلری و علی محمدمرادی  چه کار خوبی کردند که مردم را همراهی کردند از عقیده خود دفاع نمودند و بامردم نشستند وازدرد مردم گفتند پیام مردم را شنیدند وبه گوش مسئولین رساندند وامروز معاون رئیس جمهور چه سخنان ارزشمندی درباره مردم کردستان بر زبان آوردند.امیداست همگان از مسؤولان ،نمایندگان ومردم  با اتحاد وهمدلی آستین همت را برای توسعه کردستان عزیز بالا زنند ووظیفه خودر ا درمقابل این مردم فهیم انجام دهند، کردستان دوستت دارم وجانم را فدای عظمتت می نمایم.

دیدگاه ها