نمایش نوار ابزار

چرا مراجع تقلید در کنفرانس وحدت شرکت نمی کنند؟

سال هاست در کشور ما که ام القرای جهان اسلام نام گرفته و با برپایی نظام اسلامی خود را مسئول و سرنوشت همه مسلمین از بوسنی تا فلسطین و میانمار و افغانستان جز سوریه می داند و در این راستا هر ساله کنفرانسی تحت عنوان وحدت اسلامی در تهران برگزار می شود و اشخاصی از اهل سنت و تشیع در خارج و داخل شرکت می کنند که از آنان به عنوان اندیشمندان و علما  و مفتیان مانند مفتی سوریه نام می برند. در ایران نیز عالمان بزرگ اهل سنت مانند مولانا عبدالحمید و شیخ عبدالکریم محمدی و دکتر احمد نعمتی شرکت می کنند که هر کدام برای خود نقش مرجعیت دارند و هر ساله هم بدون توقعی حضور می یابند.

اما سوالی که در اذهان خطور می کند این است چرا در چنین جلساتی که این همه عالمان اهل سنت به خاطر نشان دادن علاقه خود به وحدت و اتحاد مسلمین از شهرهای دور و نزدیک در این جلسات شرکت می کنند، اما تا کنون هیچ مرجعی از مراجع محترم قم در این جلسات حضور ندارند؟ آیا در شآن آنان نیست و یا اسباب زحمت است؟ و یا حداقل چرا پیامی ردوبدل نمی شود؟

اگر بحث مسافت و دوری است چگونه عالمانی مسن مانند مولوی عبدالرحمان سربازی از چابهار می توانند شرکت کنند اما مراجع جوانی از قم نمی توانند شرکت کنند؟  بنابراین لازم است به قضیه وحدت همه جانبه نگریست و تنها از منظر سیاست و قدرت به آن توجه نکرد .

و باز هم می توان پرسید چرا مراجع قم در کنفرانس وحدت حضور ندارند؟

دیدگاه ها