نمایش نوار ابزار

پیشنهاد روز داماد

98638هم اکنون که درایران روز تولد حضرت علی به عنوان روز پدر نام گزاری شده و ایران هم سردمدار وحدت مسلمانان است. چه خوب است در راستای تقویت وحدت مسلمین و دلداری آقا دامادها و توجه به شان و جایگاه این آقا پسرها بیاییم به یاد عظمت و احترام حضرت عمر بن خطاب داماد حضرت علی روز تولد خلیفه دوم را روز داماد بنامیم.

مطالب مشابه
دیدگاه ها