نمایش نوار ابزار

پول های اوقاف کردستان کجا صرف می شود؟

یک روز شهرداری سنندج از اوقاف گله مند است که پول های زیادی را بابت زمین های وقفی می گیرد و مانع از ارایه ی  خدمات است  ویک روز قرآن نگل با  اعتبارات میراث فرهنگی وکمک های مردمی  ترمیم می شود وخیلی از مسایل فراوان .

متاسفانه تاکنون نماینده ای هم دراین باره تذکری نداده است. موقوفات طبق فقه سنتی باید براساس مقاصد و اهداف واقف به مصرف برسد ویا به نظر نگارنده در جهت مصالح عامه وضر وریات جامعه مورد استفاده قرار گیرد، اکنون رئیس اوقافی که نه با عرف مردم منطقه آشناست ونه  از احکام مذهبی رایج اطلاعی   دا رد چگونه می تواند نسبت به امور اوقاف تصمیم بگیرد؟در زمان طاغوت  همیشه مدیر ان کل اوقاف از آشنایان به فقه مر دم منطقه بودند وما انقلاب کر دیم که گامی فرا پیش نهیم ، اما چرا باید بعد از چهل سال ما دچار پسر فت شویم ؟ به نظر می رسد  امورات  اداره ی اوقاف  به یکی از افراد آگاه به مذهب شافعی  وعرف مردم منطقه سپر ده شود  کمتر مشکلات برای مردم وادار ات پیش می آید.

دیدگاه ها

    Warning: Use of undefined constant redina_comment - assumed 'redina_comment' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/jalaljal/public_html/wp-content/themes/barad-new/comments.php on line 11
  • محمد پاسخ به دیدگاه

    با سلام جناب آقای جلالی زاده بنده به عنوان یک کارمند اهل سنت اوقاف کردستان مخالف یادداشت شما نکاتی را عرض میکنم مدیر کل اوقاف کردستان کرد اهل ایلام و دقیقا آشنا با عرف منطقه میباشد ، آقای جلالی زاده هم اکنون ایشان چهار ریس شهرستان را از اهل سنت انتخاب کردن و این نشان از عدالت ایشان و احترام به اهل سنت دارد در ضمن ایشان دارای روزمه کاری بسیار ارزشمندی در حوزه وقف می باشد و کافی است نگاهی به فعالیت های ایشان در استان های ایلام و قزوین کنید و اگر شرایط و تصرف های غیر مجاز امثال شهرداری در سنندج اجازه دهد ایشان توانایی این را دارند همان کارها را در استان محروم کردستان انجام دهد.