نمایش نوار ابزار

پوتین، اردوغان و استقلال کوردستان

در این روزها نشانه های زیادی ازفعالیت و تلاش روسیه برای رساندن کوردها به هدف خود یعنی تشکیل کشور بزرگ کوردستان به چشم می خورد. ملاقات آشکار و نهان مسوولان روس با رهبران احزاب و گروه های کرد و وعده پشتیبانی و حمایت آن ها به ویژه در سوریه و ترکیه سلطان اردوغان را به شدت نگران کرده است. بدون شک کردها مانند هر ملت دیگری چه ترک یا عرب آفریده ی پروردگار هستی هستند. اگر آن خدایی که اردوغان خودش را سایه او در زمین می داند اجازه تشکیل چندین کشور ترک زبان و عرب زبان را داده حتما در سنت او هم آزادی ملتی در بند و زیر دست چندین قرنه مانند کردها جاری شده است. امروز کردها به این آیه عمل کرده اند که برای تعیین سرنوشت باید در وضعیت خود تغییر دهند پس در رسیدن به نتیجه هم خداوند آنان را کمک می نماید. بنابراین زمان اشغالگری و امپراطوری و لشکرکشی گذشته که خلیفه در استانبول غلامان و سربازان را برای حکومت به اقصا نقاط می فرستاد. امروز شیرزنان کرد در سنگراند که یاد گرفته اند برای رسیدن به رهایی از دست حرم سراهای سلطان استانبول با شجاعت تمام جان را فدای یک پارچگی کوردستان و رها ی ساکنان و آزادی آن و رسیدن به آب های آزاد و ساحل آزادی می نمایند.
و علی رغم بی عرضگی اوباما! !! پوتین حربه را ازدست او گرفته و با وجود روحیه استبدادی درصدد تحکیم جای پای خود درخاورمیانه می باشد وچه جای بهتر سرزمین سوق الجیشی کردستان.

دیدگاه ها