نمایش نوار ابزار

پشتم شکست

دیروز از برادرم تلفنی احوالات را جویا شدم، گفت در بیمارستان بودم. علت را  پرسیدم، گفت فرزند شهیدی دارای مدرک کارشناسی ارشد الکترونیک اهالی یکی از روستاهای اورامان و بیکار در حین انجام کار ساختمانی از روی داربست سقوط کرده  و دچار  شکستگی ستون فقرات شده است.

این حادثه به شدت مرا متالم و متاسف نمود ،هرچند معتقد به تبعیض در هیچ موردی نیستم وحق هر ایرانی چه ایثارگر یا غیر. آن است که از امتیازات لازم برخوردار باشد .

اما وقوع چنین حوادثی که اسلام قمری یک فرزند شهید با مدرک عالی و متخصص  باید از روی ناچاری به کارگری بپردازد ودچار چنین حادثه ناگواری شود وتا آخر عمر دچار نقص عضو وآسیب شود بسیار ناگوار وجای تاسف دارد.

اگر این جوان مظلوم وبی پناه وبی پارتی از ژن خوب برخوردار می بود قطعا با این امتیاز کرسی یکی از مدیران را تصاحب می کرد وهیچ وقت چنین رنجی را متحمل نمی شد و دچار چنین سرنوشتی نمی گشت .امید است مسئولان  ومدیران بیشتر در فکر چنین جوانانی باشند  ونگذارند  به چنین سرنوشتی مبتلا گردند.

دیدگاه ها