نمایش نوار ابزار

پدیده زشت خونریزی در میان مسلمانان

ازحوادثی که در عصر حاضر ودراین روزها در میان مسلمانان می گذرد .جزایجاد نفرت نسبت به دین واسلام ومسلمانان هیچ سود ومنفعتی ندارد .اگر کسانی به اشتباه گناه عملکرد نادرست مسلمانان را به پای اسلام بنویسد سخت در اشتباه است .زیرا حساب اسلام ومسلمانان از هم جداست .وانچه که امروز مسلمانان انجام می دهند جز قرائت خشن ویا غلط از اموزه های اسلام نیست . برای اینکه حساب مسلمان نماها از اسلام جدا شود کافی است که به مفهوم اسلام ویا توصیه های این دین در رابطه با کرامت انسانی وجایگاه او ونیز مفاهیم والای دینی در رابطه مودت ومهر ومحبت در بین انسان ها بپردازیم.
هرکاری در اسلام با نام خدای مهربان وبا اظهار سلام وصلح ودعای سلامتی اغاز می شود .پیامبر به عنوان رحمت برای جهانیان فرستاده شده است.پیامر انتقام نبوده که در فتح مکه مشهود است.عمر فاروق ان عادل ترین حاکم در طول تاریخ خطاب به حجر الاسود می گوید :جان انسانی در نزد من بسیار ارزشمندتر از تو می باشد.
اما امروز با چه رویی می توان خودرا مسلمان نامید ؟ وچون به احکام اسلام عمل نمی شود .وچون حقوق انسان ها پایمال میـشود وچون در جوامع اسلامی انسان ارزش ندارد .ب اسانی انسان کشته می شود. سرزمین پیامبر (ص) مصادره وبه یک خانواده عیاش نسبت داده می شود وهیچ حزب وگروهی حق فعالیت ندارد .در افغانستان ارزش گنجشک از جان انسان بیشتر است.درپاکستان در نمایش تبلیغاتی با انفجار بمب صدها نفر کشته می شوند .در سوریه وشامات که خودرا به دروغ محور مقاومت می نامد در مدت پنجاه سال تیری به سوی اسرائیل شلیک نشده اما برای حفظ تاج وتخت یک زرافه بعثی علوی بیش از پانصد هزار مسلمان کشته می شوند .در عراق تاریخی ترین شهر با توطئه عده ای از احمق ترین انسان های تاریخ نابود می شود .در یمن اصلا معلوم نیست که نصفی از دهان جنگجویانشان مملو از قات وفقر وفلاکت انان را بر خاک ذلت نشانده چرا با هم می جنگند ؟در ترکیه که سلطان اردوغان در هوای پرواز به سوی جایگاه سلطان محمد فاتح است نه به استادش رحم می کند ونه به کسانی که همنزاد او نیستند حتی اگر همکیش اوباشند .درمصرکشور الازهر شیخش از این مرکز دینی دفاع نمی کند اما از سرنگونی اسلامگرایان شاد واز حکومت دیکتاتوری دفاع می نماید.ودرایران خودمان که این همه ادعای حکومت علوی وهفته وحدت ودفاع از مسلمین را دارد چراباید یک عالم اهل سنت مانند مولانا عبد الحمید یا کاک حسن امینی از یک سفر خارجی یا داخلی ممنوع شوند؟ چرا یک فعال مدنی وسیاسی مانند مختار زارعی به خاطر نامه نگاری وانتقاد بازداشت شود؟ چرا نباید فضای جهان اسلام چنان فضای بازی از لحاظ ازادی بیان وانتقاد وبه رسمیت شناختن کرامت انسانی باشد که دیگران از مسلمانان الگو بگیرند؟ اگر فضای گفت وگو ومذاکره در بین افراد حاکم شود چه نیازی به پناه بردن به زبان زور وخشونت می باشد .کشتن وترور انسان ها در هر لباسی چه آواره ودور از وطن وچه راننده ی امبولانس وسرباز وکولبر به نام اسلام ویا ملی گرایی وهرمکتبی ویامسلکی محکوم به شکست است. اگر حقوق انسان ها رعایت شود .اگر پرده ستم پاره شود .اگر دیوار تبعیض منهدم گردد .اگر دیو تعصب میرانده شود .اگر تساوی انسان ها در حقوق مختلف اجتماعی,سیاسی,فرهنگی واقتصادی به رسمیت شناخته شود واگر منافع ومصالح فردی جای خودرا به مصالح جمعی ببخشد ودر کل اگر حضور خدا در زمین احساس شود هرگز خون هیچ انسانی بیهوده بر زمین ریخته نمی شود. با این وضعیت مشخص است که تنها زبان زور واسلحه وانسانکشی وبرادر کشی حاکم می شود وغیر مسلمانان به ریش ما می خندند.اما دیر زمانی است که در جهان اسلام حضور خداوند یگانه که بیشترین واژه تکراری در قرآن است احساس نمی شود واین مایه بدبختی وشقاوت ما شده است.

دیدگاه ها