نمایش نوار ابزار

ویژه اهل سنت یا بر اساس منابع اهل سنت

93C19318بر جلد کتاب هایی که ناشران اهل سنت چاپ می کنند و یا نویسندگان اهل سنت می نویسند و یا از نویسندگان اهل سنت ترجمه می شود عبارت ویژه اهل سنت یا بر اساس منابع اهل سنت حک می شود که بسیار جالب توجه است. زیرا چنین کاری به نوعی یک بدعت شمرده می شود که در جهان فرهنگ و نشر تا جایی که من دیده ام جز در ایران چنین شیوه ای مرسوم نیست و جالب اینجاست که معاون فرهنگی وزیر ارشاد در پاسخ ناشران استان کردستان گفته اند: فقط بر روی کتاب هایی که در حوزه اعتقادات و فقه اهل سنت است قید شود.
به نظر نگارنده چنین جوابی قانع کننده نیست زیرا اگر قرار بر انجام چنین کاری لازم باشد باید بر روی جلد کتاب های اهل تشیع چنین موردی درج گردد .
اما به نظر می رسد در کشوری این همه هزینه در برگزاری کنفرانس های وحدت صرف می کند نوشتن چنین مطالبی یک عمل ضد وحدت و هراس انگیز و به نوعی ضد علمی است و مرا به یاد خاطره ای می اندازد که با آقای دکتر خرم دل برای پیگیری چاپ تفسیر نور به وزارت ارشاد مراجعه کرده بودیم که ایشان را به بخش اقلیت های دینی ارجاع دادند و ایشان گفتند : تفسیر قرآن و بخش اقلیت های دینی؟؟؟؟!!!!!
امید است مسوولان به این نکته توجه کنند و نمایندگان مجلس اگر اطلاعاتی داشته باشند در این مورد پیگیری نمایند.
چون اگر دنیا بفهمد احتمالا مسیحیان، یهودیان و بوداییان مجبور شوند بر روی کتاب های خود عبارت ویژه مسیحیان و … را قید نمایند و یک نوع سانسور عمومی حاکم شود.

مطالب مشابه
دیدگاه ها