نمایش نوار ابزار

وفات امام جعفر صادق (رضی الله عنه ) تسلیت باد

8763863جعفر بن محمد الباقر بن علی بن زین العابدین بن الحسین السبط الهاشمی ابو عبدالله ملقب به صادق (چون در عمرش دروغی از وی شنیده نشده است )،از بزرگان تابعین واز فقهای بنام ، دین شناسی بزرگ ،حکیمی توانا،زاهدی وارسته ،در سال ۸۰ هجری در مدینه چشم به جهان گشود ودر سال ۱۴۸هجری در آنجا وفات یافت .مدتی در عراق زیست وعبادت وعزلت را برگزید .قصه هایی با خلفای بنی عباس دارد که در مقابل آنان حق را می گفت و جسور بود .امام ابو حنیفه گفته است : فقیه تر از جعفر بن محمد را ندیده ام ،امام مالک اورا همسان خود وابن جریج می دانست .مالک بن انس ،ابوحنیفه ،شعبه بن حجاج ، سفیان ثوری از اوروایت کرده اند، از نشستن ،خوردن ،مصافحه وازدواج با غالیان برحذرمی داشت ،
صحابه را گرامی می داشت ومی گفت هرکس فضل ابوبکر وعمررا نشناسد جاهل است ، به جابر جعفی گفت: ای جابر شنیده ام :در عراق کسانی هستند که می پندارند مارا دوست دارند وبه ابوبکر وعمر اهانت روا می دارند ومی پندارند من به آنان فرمان داده ام ،به آنان بگو. که من در پیشگاه خدا از آنان برائت می جویم.شفاعت محمد(ص) شاملم نشود اگر برابوبکر وعمر رحمت نفرستم.
می فرماید :فرزندم از خصومت در دین بپرهیز که قلب را مشغول وموجب نفاق می شود .به سبب کمال نفسانی وقلب نورانی وعظمت روحانی سخنان حکیمانه ی زیادی را در مسائل مختلف اخلاقی واجتماعی بر زبان آورده است .به پسرش وصیت می کند که از تنبلی وملولی بپرهیز که کلید هر شر وبدبختی است .هرعالمی که دوستدار سرمایه داران است دنیا پرست واگر بدون ضرورت ملازم قدرتمندان است دزد است .
مادرش أم فروه از خانواده ی پاک ابوبکر صدیق است که امام جعفر هم شجاعت علی را داشت وهم فدا کاری ابوبکر صدیق را .هم دانش علی را داشت وهم بردباری ابوبکررا ،هم نسبش به پیامبر (ص)می رسید وهم به یار غارش .او سلطان مذهب مصطفوی وبرهان حجت نبوی بود هم عارف عاشق بود وهم عالم عاقل .
از دعاهای ایشان: اللهم أعزنی بطاعتک ولا تحزنی بمعصیتک

مطالب مشابه
دیدگاه ها