نمایش نوار ابزار

وظیفه و حق رئیس جمهور

همیشه طرح سوال از رئیس جمهور از سوی مجلس با یک تابوی غیر قابل انکار در کشور مواجه بوده است؛ موضوعی که مربوط به جناح‌ها‌ی سیاسی خاصی هم نمی‌شود چه دردوره اصلاحات، چه دردوره محمود احمدی نژاد و چه اکنون. این‌بار هم موضوع طرح سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی نظرات مخالفی را به همراه داشته است و عده‌ای کشیده شدن پای حسن روحانی برای پاسخگویی به مجلس را یک آسیب برای کشور قلمداد می‌کنند. در همین راستا
خانم ابتکار اعلام کرده که روحانی در روز طرح سوال از موسسات مالی در مجلس مجبور می‌شود همه حقایق را بگوید. طبیعی است که عده ای ممکن است ازاین جمله به عنوان یک دلخوری یا تهدید به خاطر کشیده شدن پای رئیس جمهور به مجلس سخن بگویند اما من معتقدم هم سوال از حسن روحانی امری طبیعی است و هم بیان همه حقایق واین دوموضوع نه مجادله اضافی می‌خواهد، نه بحث و دعوای سیاسی. بلکه باید طبیعت عرصه سیاست کشور باشد.
من نمی‌دانم چرا عده ای با اینکه ما روال قانونی کارها را انجام دهیم مشکل دارند!سوال امری عادی و بیان حقایق وظیفه رئیس جمهور است.

اگر حق مجلس است که از رئیس جمهور سوال کند بایدبی چون وچرا سوال کند و اگر ضعفی در کارمسئولی است بیان شود از آن سو اگر مانعی بر سر راه رئیس جمهور قراردارد وچوبی لای چرخ دولت است باید از آن پرده برداشت.
تصور می‌کنم هنوز به شفاف گویی عادت نکردیم، شفاف سخن گفتن تهدید کردن و تبصره گفتن پیش زمینه و مقدمه چینی ندارد.
یکی از گرفتاری‌ها‌ی ما همین موضوع است. حتی زمانیکه در مجلس ششم، سعی داشتیم رئیس‌جمهور وقت را مورد سوال قرار دهیم آن موقع نیز هیئت رئیسه بسیار تلاش کرد تا این سوال مطرح نشود. اینکه اکنون عده ای می‌گویند رئیس‌جمهور اگر به مجلس می‌آید اظهارات جنجالی و افشاگرانه می‌زند چه بهتربزند! من فکر می‌کنم آمدن روحانی به مجلس و بیان همه حقایق از سوی او فتح بابی است برای آیندگان و مردم تا احساس بکنند در این کشور هر کس که مسئولیتی دارد باید پاسخگو باشد حتی رئیس جمهور.
و مطمئنا رئیس جمهور هم می‌تواند برای پاسخگویی و اقناع مردم هر حقیقتی را بیان کند.

دیدگاه ها