نمایش نوار ابزار

وضعیت کنونی مسلمانان

داروی درد مسلمانان تنها از همان نسخه ای یافت می شود که خداوند برایشان پیچیده است.

یکی از ویژگی های قرآن آن است که هیچ وقت کهنه نمی شود و انسان هر چه بیشتر آن را تلاوت می کند با مطالب جدیدی مواجه می شود. و هنگامی که با برخی از آیات مواجه می شود فکر می کند که در این لحظه خطاب به او نازل شده است. و از اینجا ست که نتیجه می گیریم که خداوند هر لحظه با بندگانش سخن می گوید و به سخن آنان گوش فرا می دهد. تدبر در قران واقعا لازم است و با این تدبرها منبع فکر و اندیشه انسان می جوشد و جریان می یابد و مسیر انسان را تغییر می دهد و به سوی کمال و سعادت او را می کشاند و موجب تفاوت وضعیت کنونی با گذشته می شود.

گاهی انسان در این مسیری که در پیش گرفته و در راهی که انتخاب نموده چنان تصوری دارد که بهترین مسیر و روش را در پیش گرفته و هدف درستی را در پیش روی دارد. غافل از اینکه فکر محدود و ذهن کوچک او گنجایش همه ی برنامه های سعادتبخش او را ندارد و گاه گاهی لازم است از بالا و از سوی آفریدگاری که ناظر اوضاع است نهیبی بر او وارد شود و او را از آشفتگی و بی برنامگی برهاند. آیه ذیل وصف وضع و احوال فعلی مسلمانان است که چگونه دچار خودکشی و برادر کشی و اتلاف نیرو و سرمایه های خود می باشند.

ٍآیه ذیل (ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ) [حشر/۱۴]با اینکه شأن نزول آن در باره ی اهل کتاب است .و در آیات دیگر در باره ی اختلاف پیروان ادیان قبلی اشاره شده است. اما این قرآن برای مسلمانان نازل شده است. و هرچند در اوایل ظهور اسلام اشاره می کند که (کنتم خیر أمة أخرجت للناس ) و حقیقتا در زمان حضرت چنین بوده است و در آن زمان به سبب مرجعیت تامه و مقبولیت و مشروعیت آسمانی و زمینی حضرت و فداکاری یاران و شاگردانش هیچ اجازه ای به اختلاف و تفرق داده نمی شد و حضرت تمسک به قرآن و سنت و نیز شوری و سنت خلفای راشدین را به عنوان وسیله و محوری برای وحدت و اتحاد معرفی کرده بودند.

اما متاسفانه مسلمین با دور شدن از وصایای رسول مکرم اسلام و پرورش دینی دچار تفرقه و اختلاف و تنازع و تناحر که عامل ضعف و زبونی است گشتند.

امروز که این آیه را مشاهده کردم واقعا آن را زبان حال مسلمانان امروز دانستم که چگونه در بین شان درگیری و جنگ و نزاع است. همدیگر را برای تسلط کفار و ظالمان می کشند. در سوریه بیش از پانصد هزار نفر مسلمان برای حفظ یک طاغوت کافر به دست مسلمانان کشته می شوند. حزب الله لبنان به نام خدا مسلمانان را می کشد و داعش جنایتکار تحت لوای توحید آبرویی برای اسلام نمی گذارد. طالبان در لباس مجاهدان دین کشتن کودکان معصوم و سالمندان را جهاد عظمی می دانند. صهیونیست های غاصب مسلمانان را سرکوب و چین کمونیست مسلمانان را نابود می نماید.

در هر کجای این کره خاکی خون مسلمان است که با دست مسلمان ریخته می شود. جنگ شدیدی در بین مسلمانان دایر است. کینه توزی های عجیبی برقرار است. نسبت به هم کینه می ورزند. به هم دروغ می گویند. به نام وحدت و به نام برادری دینی, نه مهری هست و نه محبتی. حق یکدیگر را تضییع می کنند در ظاهر یکدیگر را در آغوش می گیرند و در خفا مانند شاه عباس در دو بلای ترامپ و پوتین را به جان مسلمانان می اندازند.

آری یک ملیارد ونیم مسلمان را در کنار هم می بینی و گمان می کنی که دل هایشان با هم است و جمعیتند. اما در دل چنین نیستند. سعادت و ترقی همدیگر را نمی خواهند. وحدتشان دروغین و جعلی است و قصد خیانت به هم را دارند. حاضر به اجرای عدالت و فرامین اسلام نسبت به همدیگر و حداقل بازگشت به قرآن و سنت و حکم قرار دادن آن ها نیستند.

و خداوند چه زیبا صفت بی خردی را برای مسلمانان امروز آورده که اگر تعقل می نمودند و اگر خردورزی می کردند و اگر در متون دینی تدبر می داشتند و اگر به جای فریب دادن یکدیگر به نص و عقل اهتمام می دادند به چنین سرنوشتی نمی رسیدند.

با صرف نظر از حکومت ها، کسانی که خود را رهبران دینی می دانند به جای اینکه از مدارا و مروت و مهر و محبت دینی سخن بگویند به کینه پاشی و اختلاف افکنی مشغولند. آری اگر عالمانشان دلسوز اسلام و مسلمانان می بودند و تنها به فکر دکانداری و مریدپروری نبودند، وضعیت مسلمانان به اینجا کشیده نمی شد. و به راستی باید بارها این آیه ی شریفه را تلاوت کرد و از حکمت خداوند حکیم تحسین نمود که چه زیبا وضعیت مسلمانان امروز را ترسیم نموده است. پس با چنین اوصافی و با تظاهر و ناراستی و نادرستی نمی توان منتظر اعتلای اسلام و مسلمانان بود.!!!!! و باید دوباره این آیه را تلاوت نمود ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ(حشر/۱۴)

دیدگاه ها