نمایش نوار ابزار

وضعیت اصلاح طلبان واصولگرایان در انتخابات

85637از ميان دو جناح اصلي اصلاح‌طلب و اصولگرا هر انتخاباتي تاكنون يكي وزن بيشتري را در اختيار داشته با اين حال افرادي هم بين اين دو جناح هستند؛ افراد حقيقي و مستقلي كه در شهرها و حوزه‌هاي انتخابيه از وزن زيادي برخوردار هستند. بنابراين انتخابات مجلس دهم به‌طور كلي به صورت دوقطبي برگزار مي‌شود اما در برخي استان‌ها خصوصا استان‌هاي مرزي و كوچك شاهد حضور قدرتمند قطب سوم يعني مستقلين استان خواهيم بود. اين افراد پس از راي آوردن به يكي از دو جناح اصلي در مجلس گرايش پيدا مي‌كنند.

تجربه مجالس هشتم و نهم ‌اكنون تمايل و استقبال مردم از جريان اصلاح‌طلب را بيشتر مي‌كند. عدم كارآمدي اين مجالس در نظارت بر دولت پيشين با وجود مشكلات و معضلاتي كه براي كشور ايجاد كرد و همچنين موانعي كه براي دولت كنوني در حل مشكلات كشور ايجاد مي‌كند از دلايل مهم براي تغيير اساسي در تركيب مجلس دهم خواهد بود. سال ٩٢ واكنش مثبت مردم نسبت به حضور اصلاح‌طلبان نشان مي‌دهد كه مردم خواستار تغيير در نحوه اداره كشور بودند.

اگر انتخابات درست برگزار شود اصلاح‌طلبان ٧٠ درصد كرسي‌هاي مجلس را به دست خواهند آورد و افراطي‌ها با وجود همه قدرت، پشتيباني و امكانات تبليغاتي كه دارند نهايتا پنج درصد از كرسي‌هاي مجلس را به خود اختصاص خواهند داد. اگر مجلس آينده با طرح‌ها و قانونگذاري منطقي به كمك دولت اعتدال نيايد دولت در حل مشكلات موجود در كشور دچار مشكل خواهد شد.

مردم بايد تصميم بگيرند و در انتخابات حضوري موثر داشته باشند و تلاش كنند در انتخاباتي پرشور نمايندگان اصلي خود را به مجلس بفرستند. اگر استراتژي تعيين‌شده در سال ٩٢ براي انتخابات مجلس نيز ادامه پيدا كند تركيب مجلس نسبت به مجالس هشتم و نهم تغييري اساسي خواهد داشت.

روزنامه اعتماد ،دوشنبه ۱۳۹۴/۴/۲۲ شماره ۳۲۹۱

مطالب مشابه
دیدگاه ها