نمایش نوار ابزار

وزن کشی،جایگاه احزاب را مشخص می‌کند، نه ‌شعارها

آنچه جریان اصلاحات را از آسیب دور نگاه می‌دارد، وحدت است. وحدت و همدلی همواره موجب پیشرفت و رسیدن به اهداف جریان‌های سیاسی به خصوص جریان اصلاحات بوده. اما واقعیت آن است که در عین وحدت باید جایگاه نیروهای مختلف را مد نظر داشت. برخی از احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب از پایگاه قدرتمند‌تری نسبت به سایرین برخودار هستند. از این رو تشخیص جایگاه و درک واقعیت‌ها در جریان اصلاحات لازم و ضروری است. افرادی که دایه سهم‌خواهی در قدرت دارند؛ اما مردم حتی اسم آنها را نشنیده و به اصلاح‌طلب بودن آنها اعتقادی ندارند، همواره سهم بیشتری از قدرت طلب می‌کنند. به طوری که این افراد حتی مدعی رهبری جریان اصلاحات هستند. حضور همه احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب در شورای رهبری ( شورای عالی‌اصلاحات) امری لازم و ضروری است اما اینکه گروه‌های ذره بینی مدعی جریان اصلاحات شده و تشکیلاتی تحت عنوان پارلمان اصلاحات را در مقابل شورای عالی قرار دهند، ظلمی فاحش به دستاوردهای اصلاح‌طلبی است. در جریان اصلاحات همدلی و همراهی مقدم بر هر چیزی است زیرا احزابی که دارای نفوذ در بین جامعه نیستند در عمل نیز نخواهند توانست به صرف ادعا، مدعی راهبری و تحمیل دیدگاه‌های خود بر دیگران شوند. از این رو جریان اصلاحات باید پیرامون هر نامی تجمع کرد و به صورت واحد به رقابت با جریان مقابل حاضر شوند حفظ موقعیت‌ها، دفاع از آرمان‌های جریان اصلاحات است و باید مورد وثوق جریان اصلاحات قرار بگیرد. البته شورای عالی اصلاحات که در انتخابات‌های اخیر باعث وحدت این جریان و پیروزی آنها در ریاست جمهوری ؛ شوراها و به صورت نسبی در انتخابات مجلس شد، نیازمند اصلاحاتی است. هیچ تشکیلاتی وجود ندارد که به اصلاحات نیاز نداشته باشد. اصلاحات پذیری و ایجاد تغییر در هر جریان سیاسی برای بهتر کردن روند امور است. اگر جریان اصلاحات در حال اصلاح روش‌های خود به منظور بهبود و تعمیق اصلاحات آن نباشد، و در این جریان بنا به شرایط جامعه تغییر و دگردیسی صورت نگیرد، به طور یقین دچار فساد و آسیب‌های متعدد خواهد شد. انتقاد پذیری از جمله ویژگی‌های جریان اصلاحات است، موجب خواهد شد جریان اصلاحات به آسیب‌شناسی خود پرداخته و ضعف‌هایش را تشخیص دهند و آنها را اصلاح‌کنند. بنابراین نباید به صرف اینکه برخی مدعی اصلاح طلبی هستند، تشکیلات خود؛ هر چند موفق مانند شورای عالی سیاست گذاری را از اصلاح و انتقاد مصون بدانند. از این رو باید همواره در مسیر اصلاحات بر استمرار روش‌های مختلف اصلاح طلبی تلاش کرد.

روزنامه جهان اقتصاد ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

دیدگاه ها