نمایش نوار ابزار

وای برکسی که دین خودرا به خاطر دنیای دیگران می فروشد

50127_962این سخن زیبا وکلام گوهر آسا تنها می تواند از پیامبر بزرگوار اسلام باشد که فرمود : (ویل لمن باع دینه لدنیا غیره) این سخن ارزشمند وحیاتی در همه جوانب زندگی فردی واجتماعی انسان مصداق پیدا می کند بویژه در فعالیت های سیاسی ودر ایام انتخابات آن هم در مناطق سنتی وتوسعه نیافته .!!!
کسانی که در انتخابات ها فعالیت داشته اند می دانند که در هنگام انتخابات چه شخصیت ها که هتک نمی شود ؟؟؟ وچه اخلاق ها که پایماال نمی گردد!! برای چه ؟ برای اینکه شخصی نا مبارک عضو شورای شهر یا مجلس شود ؟؟ اگر کسانی که در هنگام تبلیغات درک کنند که رفتار وگفتارشان با این حدیث شریف مخالف است واگر بفهمند که چقدر گناه ووزر برای خود می اندوزند ودر مقابل دیگران از مزایای مادی ودنیوی بهره مند می شوند هرگز به این کار دست نمی زدند ؟
بیائیم برای اولین بار وآخرین بار ملعبه دست هیچ فرد وگروهی نشویم ،بیائیم برای شخصیت دیگران احترام قائل شویم .اگر از شخصی حمایت می کنیم با روش های دموکراتیک وابزارهای انسانی وبر اساس صداقت ودرستی وواقعیت ها تنها اورا معرفی کنیم نه به بهای تباه کردن آخرتمان .روزی که پدر به داد فرزند نمی رسد چگونه شخص بیگانه ای که پس از رأی آوردن مارا نمی شناسد به درد آخرتمان می خورد؟؟؟
بیائیم ارزش های انسانی را حفظ کنیم ودیگران را به رقابت توانمندی ها فرابخوانیم تا از تضارب افکار واندیشه ها به شیرینی میوه رسیدن به نتایج معقولانه برسیم.

****

برای عضویت در کانال رسمی پایگاه اطلاع رسانی دکتر جلال جلالی زاده در تلگرام روی لینک زیر کلیک نموده و سپس گزینه اشتراک (Join) را بزنید.

https://telegram.me/jalaljalalizadeh

دیدگاه ها