نمایش نوار ابزار

هیچ کس مقصر نیست، مردم مقصرند

از زمان های قدیم گفته اند :خود کرده را تدبیر نیست.وخداوند فرموده است: خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا خودشان حال خودرا تغییر ندهند.مردمی که نمی دانند نماینده خودرا انتخاب کنند معلوم است دچار چه سرنوشتی می شوند. ای حاشیه نشینان!ای کارگران !ای روستائیان ,ای تحصیلکردگان بی درد , ای اقشار آسیب پذیر خودتان مقصرید ,توکه از مشکلات اجتماعی می نالی,تو که بار سنگین گرانی پشتت را شکسته است, ای روزنامه نگار وخبرنگاری که همیشه از زمین وزمان با جیب خالی شکوه می کنی,می دانی که در ایام انتخابات بی تفاوتی شما موجب انحراف افکار عمومی می شود.
درست است که نظارت استصوابی عامل اصلی تضییع حقوق ملت وشهروندان است.اما این تضییع حق ناشی از ناآگاهی ملت از حقوق خویش ویا بی تفاوتی آنان است . زیرا اگر مردم در باره سرنوشت خویش ویا آینده فرزندانشان احساس مسؤولیت می کردند قطعا به کسانی رأی خواهند داد که مانند حیدری وسلحشور ی باشند که مانند شیر بخروشند و مانند چشمه زلال بجوشند وازآبشخور شجاعت بنوشند ودر انجام وظیفه نمایندگی بکوشند وبه صراحت وبا شهامت مشکلات مردم را بیان نمایند ونان نمایندگی را حلال نمایند ودر سرزمین وجدان بیاسایند وچهره ی حقیقت گوی خودرا بیارایند ودر میدان معرفت وایمان خودرا بیازمایند وبه خاطر ترس ومادیات خودرا به آلودگی شهوت ودنیا نیالایند. راستی کسانی که بی هدف ویا به خاطر چند روز از دنیای فانی در گرد کاندیدایی گرد می آیند .اما نماینده آنان نه شجاعتی دارد ونه حقگوست ونه استقلالی دارد ونه فکر روشنی .چگونه در مقابل مشکلات مردم سرافکنده نمی شوند؟ مشکلات مملکت را نمایندگان آزاده ای حل می نمایند که بر سر مسؤولان داد بزنند وبا بازکردن تریبونشان جنتی به لرزه بیفتد .وچنین نمایندگانی امروز در قدوقامت حیدری واقعی وسلحشور حقیقی در مجلس یافت می شوند .راستی در میان نمایندگان کورد واهل سنت چنین افرادی پیدا می شوند؟

دیدگاه ها