نمایش نوار ابزار

هيات رئيسه باب ميل دولت است

تركيب هیات رئیسه كه در نتيجه آن تقريبا يك توازن برقرار شده، مي‌تواند در تجميع آرا و جهت گيري برنامه‌هاي مجلس در راستاي حمايت از برنامه‌هاي دولت موثر باشد.

با توجه به اين تركيب، مي‌توان گفت كه يك تركيب معتدل به دست آمده كه مي‌تواند برآورنده نظرات و خواسته‌هاي طيف‌هاي مختلف مجلس باشد. به بيان ديگر، تعادلي ايجاد شده كه اين سه نفر مي‌توانند شاخص جناح‌ها و فراكسيون‌هاي مختلف مجلس باشند. از سوي ديگر، مي‌توان يك توازن را در هيات رئيسه مشاهده كرد كه مي‌تواند نقطه اميدي براي انسجام بخشي بيشتر به مجلس و موجب هماهنگي و وحدت در راستاي برآورده كردن خواسته‌هاي ملت و همچنين هماهنگي با برنامه‌هاي دولت باشد.

در مجموع انتخاب دو نایب‌رئيس، انتخاب كاملا بجايي بوده و انتخابي است كه تامين كننده وظايف فراكسيون اميد بود كه حداقل در مقابل رئيس، دو سمت نایب‌رئيس از آن اين فراكسيون شده است.

شايد اين هيات رئيسه مطلوب اصلاح‌طلبان نباشد، اما مي‌تواند مطلوب برنامه‌هاي دولت باشد، چرا كه يك نماي كلي وجود داشت كه بعضي چهره‌هاي اين حزب گرايش به سمت لاريجاني داشتند و از اين نظر عقيده داشتند لاريجاني به دليل موضوع برجام در مجلس نهم، بيشتر مي‌تواند در اداره مجلس نگاه‌ها را متوجه دولت كرده و از برنامه‌هاي دولت نيز حمايت كند.

هيات رئيسه باب ميل دولت و حاميان دولت است كه در نتيجه آن تقريبا يك توازن برقرار شده، مي‌تواند در تجميع آرا و جهت‌گيري برنامه‌هاي مجلس در راستاي حمايت از برنامه‌هاي دولت موثر باشد.

صرف تغيير اين بافت و مقايسه هيات رئيسه فعلي با هيات رئيسه مجلس نهم، نشان دهنده تغييرات اساسي و ريشه‌اي است و اين امر در تغيير رويكردها و برنامه‌هاي مجلس قطعا نقش خواهد داشت. اين امر موجب تحول در تصويب قوانين، عملكرد مجلس و تقويت روابط دولت و مجلس خواهد شد. از سوي ديگر، حضور چهره‌هاي معتدل، زمينه كارشكني و ايجاد مشكل براي دولت و همچنين سنگ اندازي در مسير دولت در روابط بين‌المللي از سوي مجلس را از بين خواهد برد.

در مورد خروج فراكسيون اميد از شوك ايجاد شده توسط اصولگرايان به نظر مي‌رسد كه رايزني و لابي‌گري افراد و البته شايد به نظر شخص بنده، عذاب وجدان برخي افراد كه در انتخاب هيات رئيسه موقت همكاري نكردند، در اين موضوع دخيل بوده است. اين رفتار به نوعي جبران مافات از سوي برخي افراد بوده كه تلاش كردند كه با راي آوردن لاريجاني از آن سو، اين نقيصه و يا عدم همكاري خود را به نوعي جبران كنند.

جلال جلالی زاده فعال سیاسی اصلاح طلب

سایت خبری تحلیلی روزان، کد خبر ۳۶۷۶۵

دیدگاه ها