نمایش نوار ابزار

هفته وحدت و نتایج عملی آن

هنگامی که مرحوم آیه الله العظمی درتاریخ ۱۳۶۰/۹/۶ هفته وحدت را اعلام کرد وهمان گونه که خودشان مرقوم داشته اند، هدف ایشان ایجاد الفت ومحبت در بین مسلمانان وتشکیل جبهه واحدی در مقابل دشمنان بوده است.

مرحوم آیه الله منتظری همان گونه که مرحوم علامه کاک احمد مفتی زاده گفته اند: مجسمه ایمان و اخلاص بوده و دغدغه سرنوشت مسلمانان را داشته است. اما متاسفانه در میان علمای اسلامی کمتر کسانی هستند که مانند مفتی زاده  و منتظری به خاطر اعلای دین و نجات مسلمین از تفرقه و اختلاف پیه همه مشکلات را به بدن خود بمالند و از همه مزایای دنیوی بگذرند.

شعار دادن و سخن گفتن بسیار آسان است. اما در مقام عمل سخت و دشوار است. متاسفانه  همانگونه که مرحوم کاک احمد گفتند: از جوی مذاهب به دریای اسلام برگردیم. نه تنها برنگشتیم بلکه روز به روز جوی های بیشتری ایجاد می شوند و فاصله ها بیشتر می گردد. و درگیری های امروز خاورمیانه نشانه ای از آن است.

آری دوری از اختلاف و تفرقه پیام قرآن است و خداوند به تمسک و اعتصام به ریسمان الهی یعنی قرآن سفارش کرده است. اما کدام سنی یا شیعی به خود جرات داده که به ندای خداوند جواب دهد و در تنازع به خدا و رسول مراجعه نماید. کدام شورا  و اجماع تاکنون در قم و نجف یا قاهره و مکه تشکیل شده؟

باید گفت: وحدت و اتحاد بدون پذیرش یکدیگر ممکن نیست. پذیرش یکدیگر بدون توجه به کرامت انسانی و کرامت انسانی بدون عدالت و مساوات ممکن نمی باشد.  هر چند نمی توان نقش این شعارها را در ظاهر نادیده گرفت با سخنان رهبری در باره حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت حداقل مقلدان ایشان خود را ملزم به تبعیت از ایشان می دانند و بقیه هم از جنبه حاکمیتی ملزم به پیروی از ایشان می باشند. اما وحدت واقعی که از دل ها و درون ها سرچشمه نگیرد هیچ تداومی نخواهد نداشت و درخت آن هیچ ثمره و بهره ای  نخواهد داد.

همانگونه که ایران سردمدار وحدت بوده بابد عملا آن را هم نشان دهد و این مهم هم ممکن نخواهد بود مگر اینکه مردم در عمل ببینند. چندین کنفرانس وحدت تشکیل شده و مهمانان زیادی دعوت شده اند و بیانیه ها و قطع نامه های بسیاری صادر شده، اما چه نتیجه عملی داشته است؟ آقای رئیس جمهور در کنفرانس سخن می گویند و درباره وحدت مسلمانان تاکید می کنند، ولی این همه حرف و حدیث ارزش انتصاب یک نفر فرماندار اهل سنت را دارد؟ چه اشکال دارد نماینده رهبری در بلوچستان یا کردستان یکی از علمای اهل سنت باشد؟ راستی  اگر یک بار مهمانان خارجی را به مسجد اهل سنت ببرند و ثابت کنند همه ی شایعات دروغ است!!!

چه اشکال دارد که یک نفر سنی به عنوان آبدارچی در دفتر ریاست جمهور باشد ؟ چه اشکال دارد که دستیار ایشان اهل سنت باشد؟

آخر در مقایسه با افغانستان جمعیت اهل سنت خیلی بیشتر است؟ راستی در این ۳۵ سال کنفرانس وحدت توانسته ایم ۳۵ نفر فرماندار اهل سنت پرورش نماییم؟ ما نمی توانیم بک مجمع فقهی را تحمل نماییم!!  تا زمانی که مسلمانان نسبت به یکدیگر تعارفات کلامی و شعارهای زبانی را کنار نگذارند و مخلصانه به ندای قرآن و سنت گوش فرا ندهند شاهد هیچ وحدتی نخواهیم بود. نه شیعه های انگلیسی دلسوز اسلامند و نه سنی های آمریکائی؛ بلکه باید کسانی به این ندای قرآنی پاسخ دهند که فردای قیامت را در ارتباط با واعتصموا بحبل الله پیش روی خود دارند.

هر زمانی اهل سنت در تهران توانستند تابلوی مسجدی را نصب نمایند و یک اهل سنتی به سمت استاندار قم منصوب شد، آن زمان می توان گفت: درخت وحدتی که مرحوم آیه الله منتظری و دیگر مسئولان کاشته اند به بار خواهد نشست و برگ و بار آن و سایه اش در عالم اسلامی گسترده خواهد شد. اما با این روندی که پیش خواهد رفت همان گونه که کرماشانی ها گفته اند: گمان نکم فلانی.

دیدگاه ها