نمایش نوار ابزار

هرکس گمان کند که از سخنان مردم در امان است، دیوانه است

896378963من روائع الكلام

يقول الشافعي رحمه الله :
( من يظن إنه يسلم من كلام الناس فهو مجنون ، قالوا عن الله ثالث ثلاثة وقالوا عن محمد ساحر ومجنون ، فما ظنك بمن هو دونهما ؟ ) .

فكلام الناس مثل الصخور، إمّا أن تحملها على ظهرك “فينكسر”، أو تبني بها برجًا تحت أقدامك فتعلو وتنتصر.

از سخنان زیبای امام شافعی (رحمة الله علیه)
هرکس گمان کند که از دست سخنان مردم در امان است، دیوانه است

مردم در باره ی خدا گفتند: الله سومین سه تاست!!!

وبه پیامبر گفتند: جادوگر و دیوانه است!!

می پنداری به کسی که فروتر از آن هاست چه بگویند؟

کلام مردم مانند صخره ای است که یا آن را بر پشت حمل می کنی و پشتت را می شکند و یا با آن برجی را بنا می نمائی و بالا می روی .پیروز می شوی.

مطالب مشابه
دیدگاه ها