نمایش نوار ابزار

هرکس مخلوقات خدارا زیبا نمی بیند باید در ایمان خود شک کند.

سخنی بی نهایت زیبا از فقیهی روشن فکر وشیخی پاک ضمیر است که اسلام را به خوبی شناخته   وبه آسانی می تواند از پیکر اسلام خشونت زدایی کند وجامه زیبای جذابیت  ومهربانی را بر آن بپوشاند .بر قامت اسلام مظلوم در طول تاریخ پیرایه های زیادی را بسته ورقعه های فراوانی را بر آن وصل نموده به گونه ای که  اگر صاحب اصلیش امروز حاضر شود شاید آن را نشناسد. اما کم نیستند محققان مدقق که با نکته بینی وظرافت چهره زیبای این عروس را بدون غوغا ی نامحرمان نابکار آشکار نموده ولطافت وقدرتش را آشکار نموده اند. این افراد هم حسن اسلام را درک نموده وهم ملاحتش را واین دو ویژگی موجب شده تا جهان گستریش را بپذیرند .آری شخصیت های مانند شیخ عبدالکریم محمدی با بیان چنین سخن های مانعی در سر راه کسانی هستند که با خشونت طلبی وخلاصه کردن اسلام در بگیر وببند وحصر وحبس وشلاق وتاز یانه وقطع أعضاء موجب اسلام هراسی شده اند. شیخ در موارد بسیاری به این ابیات حافظ استناد می کند.
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیا لوده ام به بد دیدن
وفا کنیم و ملامت کشیم وخوش باشیم
که در شریعت ما کافریست رنجیدن
به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات
بخواست جام می وگفت راز پوشیدن
شیخ معتقداست حافظ به سبب تسلط بر مطالب قرآنی این گهر هارا از اقیانوس قرآن استخراج نموده واین زیبایی بی نظیر را که مفاهیم دینی  به خود گرفته اند برملا نموده است ودر لفافه اشعار زیبا وبا زبان هنری در اوج فصاحت وبلاغت به مخاطبش ارایه داده است.
انسان مسلمان مملو از عشق ومحبت است نسبت به همه موجودات از آفریدگار والامقام گرفته تا کوچکترین موجودات ونمی تواند بدبین باشد وخوبی ها وکمالات را نبیند .راستی کسانی که ازخدا نمی ترسند وبا افترا وتهمت وبهتان ودروغ هرروز به پای کسی می پیچند ودل هارا می رنجانند  چرا یک لحظه بیدار نمی شوند واز قبر وقیامتی نمی هراسند متاسفانه برخی افراد در کردستان هستند که با آجرهایی دروغ خانه پوشالی زندگی خودرا بنا نهاده وبه نان ونوایی رسیده اند وامروز در سایه همین پشتوانه دروغین به تعرض به جان وآبروی انسان ها مشغولند  .انسان مسلمان وفادار وبا وفاست ،نمک نشناس وفراموشکار نیست که رمز ورازهارا دوستی وخوبی های چندین ساله را فراموش کندو برهمه  خدمات وحمایت ها پشت پاکند. انسان مسلمان رنجاندن را حرام مي داند زیرا در شریعت اسلام رنجاندن نیست هرچند شخص مورد ملامت قرار گیرد.وچقدر این نکته ها برای زمامداران وارباب قدرت لازم است که این ویزگی هارا داشته باشند واز همه مهمتر راز پوشی وعدم افشا ی اسرار وعیوب افراد وشهروندان است. ودر این باره شیخ خوب گفته اند:کسی که موجودات خدارا زیبا نبیند ایمانش کامل نیست

دیدگاه ها