نمایش نوار ابزار

نگذاریم دریاچه زیبای زریوار بمیرد!

87567877یکی از مناظر طبیعی و زیبای کردستان ومریوان دریاچه زریوار است که عامل جذب وجلب گردشگران وسیاحان به منطقه است که اسطوره ،تاریخ ،خیال،فولکلور، عاطفه واحساس را در ذهن مورخان ونویسندگان وشاعران وهنرمندان به هم آمیخته است.
حفظ ونگه داری وپیرایش زریبار زیبارو با آب زلال وهوای صاف ورنگ لاجوردی آسمانیش همیشه دغدغه من بوده است.
ونشستن درکنار آن ویا نظاره اش ازبالای تپه های مشرف برآن لحظاتی اعصابم را آرامش بخشیده است.
هرسالی که به دیدن دریاچه زیبای زریوار می روم وپیشروی نیزارهارا  مشاهده می کنم که هرروز فضارا برزندگی دریاچه تنگتر می نماید وبه مانند قاتل خوش سیما ومتظاهری به تدریج در حال خفه کردن آن می باشد بسیار مرا مغموم ومهموم می نماید.
بارها گفته ام که یکی ازخاطرات تلخ مجلس ششم زمانی بود که آقای سهرابی پیشنهاد پانصد ملیون تومان برای لایروبی وپاکسازی دریاچه زریوار داده بود واز آقای دکتر خاتمی ملتمسانه خواهش کرد که به پیشنهاد اورای دهد اما او نپذیرفت وپیشنهاد هم رای نیاورد.
امروز که نامه آقای زاهدی استاندار را به خانم ابتکار درباره نجات واحیای دریاچه دیدم خوشحال شدم  وامیدوارم مسوولان استان هم با آفات طبیعی مخرب دریاچه مبارزه کنند وهم با مفسدان ومنفعت طلبانی که با تخریب اطراف دریاچه وتصرفات عدوانی وضد بشری ومحیط زیستی این سرمایه ملی را ازبین می برند باقاطعیت برخورد کنند.
پیکر زریوار درطول جنگ هشت ساله  ازسوی صدامیان جنایتکار به شدت آسیب دیده است ونیاز به ترمیم وتوجه ویزه دارد. همکاری مردم ونهادهای مدنی ومسوولان ومدیران می تواند زیباییش را دوباره به آن برگرداند.

دیدگاه ها