نمایش نوار ابزار

نوروز را گرامی بداریم

8767867چون احتمالا هفته ی آینده دسترسی به اینترنت نداشته باشم از هم اکنون خواستم مطالبی در باره ی نوروز نوشته وسال جدید را به همگان تبریک بگویم، نوروز یادآور گذشت عمر وروزهای کوتاه زندگی است ،نوروز یادآور رستاخیز طبیعت وبه خودآمدن است ،نوروز یعنی شکوفا شدن ومبارزه با خمودگی وافسردگی وهمه ی مظاهر ایستائی وجمود ومیرایی است .نوروز با آتش ،مظهر نور وروشنائی وگرمی است همانگونه که خداوند نور آسمان ها وزمین است .هیچ کس تا کنون نه به آتش سجده برده و نه آتش را پرستیده است بلکه تنها ابزار نشان دادن کینه در مقابل همه ی طاغوت هایی است که عمرشان به سان گیاهان خشک و درختان بی رمق باید به کام آتش رود . نوروز قبل از هر قوم دیگری متعلق به کوردهاست هر چند چندین سال است که تلاش می شود تا با توجه بیشتر به چهار شنبه سوری از رونق نوروز در مناطق کردنشین کاسته شود .اما نوروزرا حکایتی دیگر است وآن اینکه اگر هر چیزی در جان و دل ملت ها قرار گرفت نمی توان با هیچ ابزاری حتی با سلاح دین آن را از بین برد . در ایام طفولیت و نوجوانی شب های نوروز و یا حتی دوروز قبل از آن که مردم به پیشواز نوروز می رفتند و مرحوم پدرم برای امامت به مسجد می رفتند ما هم فرصت را غنیمت شمرده وهمگام با دیگر اهالی روستا احیاشدن طبیعت وپشت سر گذاشتن سرما و رکود زمستانی را گرامی می داشتیم.
امروز کسانی که شهادت پیشمرگ ها را بهانه ای برای عدم برگزاری نوروز نموده اند باید بدانند که فداکاری پیشمرگ ها برای حفظ فرهنگ و آداب و رسوم وسنت ها می باشد و نیز در اسلام بیش از سه روز عزاداری برای هیچ کس جایز نیست و اگر روا می بود پیامبر عزیز (ص) برای حمزه سید الشهدا عزاداری می کرد . نوروز نماد شادی است ومانند درخت کهن سالی است که هیچ کس نمی تواند آن را ریشه کن نماید چون شادی فطری انسان است ونمی توان با فطرت مخالفت کرد و از سوی دیگر یادگار نیاکان است
به یاد عشرت اجدادتست هر نوروز /// که گل به طرف گلستان صلای عام دهد
نوروز نماد زیبائی ونو شدن ونماد شادی وحرکت کردن است .هرچند ماه اسفند برای کوردها مملو از خاطرات ناخوشایند از حلبچه و ربودن اوجلان و وفات صلاح الدین و شهادت بسیاری از جوانان است و هم اکنون در حال درگیری با نیروهای سرگشته و واگشته است ، نوروز معیار سنجش است و محاسبه که در سال گذشته چکار کرده ایم و باید سال آینده چکار کنیم؟ باید خودرا در معرض باد بهار قرارداد:
گفت پیغمبر به اصحاب کبار /// خود مپوشانید از باد بهار
یعنی آمیختگی روح وریاح وریحان است که با معطر کردن جسم و روح باید پرواز کرد و خود را از آلودگی های ذهنی و مادی پاک کرد هر چه در باره ی نوروز گفته شود باز هم کم است به فرموده ی مولوی :
نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم // نوروز وچنین بارش باریده مبارک باد

مطالب مشابه
دیدگاه ها