نمایش نوار ابزار

نه چه پین نه راسین، کوردینو خواناسین

jalaljalalizadeh1نه چه پین نه راسین
کوردینو خواناسین
دروشمی بو مه خوالی خوشبو ئاغای علائی نوینه ری سقز وبانه له خولی شه شه می پارلمان ئه یدا وخوالی خوشبو ئه ندازیار ادب دانی پیا ئه نا . به داخه وه زور جار ئه بینین کاتی که باسی ئائین ومه زهه ب دیته ئاراوه هه مو روانگاکان له ریفورمخواز و بنه ما خوازه کان ئه بنه یه ک وهیچ جیاوازی له به ینیان دا نامینی !!!
بویه ئه بینین له ناوه نده کانی فیر کردنو بارهینان ،پوسته سیاسیه وه ئه منیه کان وزور شتی تر بیرو باوه ریان یه که . یانی ئه م بیرو بو چونانه سه باره ت به ئیمه ی کورد ئه وه ئه گه ینی که ئه بی ئیمه له بیری خومان بین وفارس گوته نی : هه ر نینوکی خومان ئه توانی پشتمان بخورینی .
من پیم وایه کاتی که مه سئله ی حیزب وبه ره و وه لایه نی سیاسی هاوبیرو را تیته کایه وه نابی هه ر ئه و بیروبوچونه ته نگو که م قوناغی مه زهه بی کاریگه ر بی .چون ئه گه ر تایبه تمه ندیه کانی نه ته وایه تی وئائینی له حیزبایه تی رولیان هه بی هیچ کات له ئیران حیزب سه ر ناگری وه کورده کان وسونیه کان جیگائیکیان له ده سه لاتی وه لاتا نابی.
هه ر وها که ئیمرو له ده وله تی روحانی دا به داخه وه به شون ئه و هه مو به لینو وه عده دا تا ئیستا هیچ کاریکی ئه و توی نه کردووه !!!
یانی من وا ئه زانم که ئه م کرده وه یه به عه مدی بی تا کورده کان له به شداری بو ته عیینی چاره نوسی خویان نا ئومید وبی هیوا بکه ن وه بگه رنه و بو لای دروشمه که ی مه رحومی علائی

دیدگاه ها