نمایش نوار ابزار

نه ما معیار خوبی ها هستیم و نه دیگران نماد بدی هستند؟

tanha dar badiمنظور ما کردها به ویژه کسانی که ادعا می کنند متعلق به نخبگان جامعه ی کرد هستند اعم از روشنفکران ،هنرمندان ونویسندگان. هرچند برخوردهای نا انسانی طولانی مدت در طول قرون متمادی با کوردها موجب یک نفرت ناخواسته در ضمیرهای نا خودآگاه نسبت به دیگران شده ،اما هرچه باشد چنین طرز تفکری ویاتصوری مبتنی بر معیارهای عقلانی ویا حکیمانه نیست . در میان همه ی ملت ها وپیروان مکاتب ومذاهب هم افراد خوب پیدا می شوند وهم افراد بد ،ودر چنین وضعیتی نمی توان کل را بر جزء قیاس کرد ویک حکم کلی را صادر کرد. درست است که بنا بر حدیث پیامبر (ص)انسان ها با فطرت پاک به دنیا می آیند اما عوامل مختلف موجب دگرگونی وتغییر رفتار انسان ها می گردند .این دودستگی ها ،این تشکل های مختلف دلیل بر تعدد وتمایز است .یک بار که بحث اعراب واسرائیل بود ومن هم در زیر کرسی در کنار مرحوم پدرم اهانتی به عرب ها کردم که در مقابل اسرائیل بی عرضه اند با گوشمالی خوبی مواجه شدم وپدرم گفت در میان عرب ها پیامبر مکرم وبزرگانی مانند محمد عبده وسید قطب وجود داشته اند پس شما هم نمی توانید قضاوت کلی بکنید. مگر در میان کردها افراد بدی پیدا نمی شوند ؟ اگر همه ی کردها کامل و بی نقص بودند امروز وضعیت ما اینگونه می بود ؟ امروز متاسفانه حتی با گذاشتن عکس شخصی که دارای محاسن است وبدون هیچگونه شناختی با موضعگیری های تند مواجه می شویم .
بیائیم انسانیت وموضعگیری های انسانی را محک قرار دهیم نه وابستگی های نژادی ومذهبی ومنطقه ای را !!!!!!

دیدگاه ها