نمایش نوار ابزار

نصایح بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلیس به مسلمانان

جهان اسلام را غبار غم و اندوه فراگرفته و ابرهای ذلت و زبونی آسمان ان را پوشانده است. به گونه ای که وزیر خارجه ی روباه پیر  قبای دلسوزی را بر خود می پوشاند و ژست دلسوزی مسلمین را به خود می گیرد و می گوید: در بین مسلمانان مردی نیست که دیگران از او حرف شنوی داشته باشند و مسلمانان را از وقوع جنگ بین شیعه و سنی بر حذر می دارد.

به راستی هر مسلمانی از این خطاب باید احساس شرم نماید که شخصی خارج از جهان اسلام آنان را نصیحت نماید و با سخنان توهین آمیز خود آنان را تحقیر نماید..

راستی این همه معمم  و قبا پوش در جهان اسلام چکار می کنند که باید یک انگلیسی غصه مسلمانان را بخورد؟ این قاعده نفی سبیل و این آیه عزت در سوره منافقین چه شد؟

راستی مسلمانان با چه رویی در ماه ربیع الاول می توانند دم از محبت و مهر پیامبر بزنند؟

راستی چرا یک عالم دینی در ایران و در عربستان  صدای اعتراض خود را بلند نمی کند و از ارزش و کرامت انسان ها و قبح آدم کشی در اسلام سخنی نمی گوید؟

آیا دین تنها بحث طهارت و گرفتن زکات است یا پیروی از عزت و کرامتی است که این دین برای یکا یک انسان ها آورده است؟

آیا علمای مسلمین می توانند فردای قیامت در حضور پیامبر سر خود را بلند نگه دارند؟

آیا باید یک وزیر خارجه مسیحی بر علمای اسلامی نهیب زند و بگوید: آیا در میانتان مردی نیست که از برادر کشی جلوگیری کند؟

آری حق دارد؛ چون امروز کل حزب بما لدیهم فرحون .

و من هم می گویم: ای پیامبر عزت و رحمت و وحدت! ما در ماه ربیع الاول، ماه میلاد و ظهور مادیت در این کره خاکی مملو از ظلمت که با تور معنویتت خصائل جاهلی را زدودی و اکنون پس از قرن ها علمای امتت دل به فرقه سازی خوش نموده و از پیام های انسانی و آسمانیت غافل و به دور گشته اند و سپاه کفر و شرک نه تنها آسمان جهان اسلام بلکه زمینش را تصاحب نموده و مسلمانان بمانند یتیمانی بی سرپرست در بیابان گرفتار گرگ های بی رحم خونخوار شده اند و کسی به دادشان نمی رسد.

ای پیامبر مظلومان و رنجدیدگان! بدان که اگر مسلمانان کناب و سنتت را ترک نمی کردند به چنین سرنوشتی گرفتار نمی شدند.؟؟؟؟!!!

دیدگاه ها