نمایش نوار ابزار

نتیجه عدم تفکر و حزبی بودن همین شورای سنندج است

89478677مطمئنا کسانی که از اسم حزب و تشکیلات می هراسند از چند حال خارج نیست. یا اینکه

۱- در فضای سنتی زندگی می کنند و هنوز وارد دنیای مدرنیته ولوازم آن که وجود تشکل های مدنی است نشده اند…

۲- دارای گرایش استبدادی بوده که از وجود وحضور رقیب بیمناک واجازه ظهور هیچگونه مخالف را نمی دهند وتاب تحمل هیچ رقیب و مخالف را ندارند.

۳-از فکرواندیشه قوی برخوردار نیستند وبا حضور افکار واندیشه های قوی قدرت بروز درصحنه را ندارند.

اما صرف نظر از لزوم تشکل وحزب در جامعه تجربه شورای شهر سنندج نشان داد که دوره رای دادن به شخص وبه صورت مستقل ویا اعلام استقلال سپری شده ومنفعت آن عاید منتخب وضرر آن متوجه جامعه می شود . زیرا اگر شورای شهر وابسته به یک جناح و حزب وتشکیل می بودند مردم می توانستند حزب و جناح مربوطه را استیضاح کنند و آنان را در مقابل انتخاب شهردار غیر بومی مورد انتقاد و اعتراض قرار دهند. اما چون هریک از آنان وابسته به قبیله ومحله ای خاص و یا به طور مستقل وارد شوری شده است. خطای خودرا به گردن دیگران می اندازد وپاسخگو نیست وبا هر یک از آنان که صحبت می کنی همین سخن را تکرار می کند.
بنابراین در انتخابات مجلس نباید چنین مساله ای تکرار شود یعنی نباید به شخص رای داد زیرا در غیر این صورت نماینده تنها درفکر اطرافیانش می باشد واگر هم نماینده ای نخواست یا نتوانست خواسته های آنان را اجابت کند با بدگویی و تخریب مواجه خواهد شد.
پس لازم است که به کاندیدایی رای دهیم که خود را وابسته به حزب و جناح خاصی می داند که اگر نتوانست به وعده های خود عمل کند با توبیخ و عدم حمایت مردم و از دست‌دادن پایگاه مواجه خواهد شد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها