نمایش نوار ابزار

نامگذاری خیابانی در سنندج به نام ولادیمیر مینورسکی

نامگذاری ها معمولا در جهت زنده نگه داشتن نام ویاد کسانی است که منشا خدمات ویا دارای آثار و افتخاراتی هستند که موجب ایجاد عشق وعلاقه مردم به آنان شده است. عالمان،شهیدان،اساتید،نخبگان،مفاخر ومبارزان همیشه بر گردن ملت ومسوولین حق داشته وزنده نگه داشتن نام آنان یک وظیفه اخلاقی وملی است.علاوه بر شخصیت های داخلی کسانی که به نحوی از انحا به ملتی خدمت کرده اند،قدرشناسی ایجاب می نماید که با نامگذاری میدان وبا خیابان وکوچه ای به نام آنان از خدماتشان تجلیل نمود.
یکی ازشخصیت هایی که در راه شناساندن ملت کورد سال ها زحمت کشیده وکتاب ها ومقالات ارزشمندی مانند کوردها نوادگان مادهارا در باره کوردها نگاشته است ولادیمیر مینورسکی می باشد .که تا کنون متاسفانه در این باره کاردرخوری انجام نشده است. هرچند بسیاری از خیابان ها وکوچه ها را در سنندج به نام کسانی نامگذاری نموده اندکه هبچ نقشی در تقلیل رنج ومرارت مردم نداشته ویا سنخیتی با کوردها ندارند وقدمی برای کمک وخدمت به کوردها برنداشته اند ویا متاسفانه در نامگذاری اماکن ومیادین وخیابان ها نامی از علما وشخصیت های شهید کورد نمی ببنیم که جای گلایه وانتقاد دارد.اما شایسته است شورای شهر سنندج خیابانی را به نام مینورسکی نامگذاری نماید وقدرشناسی کوردهارا به همگان اثبات کند.

دیدگاه ها