نمایش نوار ابزار

نامه ای خطاب به مهندس علوی کاندیدای سنندج

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب مهندس احسن علوی
با سلام واحترام وآرزوی اخلاص در گفتار وکردار برای جنابعالی وهمه انسان ها
جناب عالی چندین دوره است که تجربه  شرکت در انتخابات را دارید ودر دوره ی قبل باحمایت مهندس زرین گل با اختلاف هزار رای بر رقیب پیشی گرفتید وبرنده انتخابات شدید اکنون که جناب عالی وبرخی از اعضای ستاد واطاق فکرتان خارج از عرف دیپلماسی ورقابت های مدنی شروع به توهین واهانت نموده اید لازم دیدم به  چند سوالی که در ذهن من وبسیاری از افراد حوزه انتخابیه شما وجود دارد پاسخ محکم ومتقن دهید .
۱-جنابعالی مدت ۱۵ سال کارمند آقای مهندس زرین گل بوده اید ودر  دور قبل از جهت مادی ومعنوی از شما حمایت کرد وعامل اصلی پیروزی شما بود .چرا به محض رأی آوردن موجب برکناری ایشان به عنوان اولین مسئول معزول کرد در دولت روحانی شدید ؟ آیا این دلیل بر بی وفائی جناب عالی وفراموش کردن دوستان قدیمی ویا پل ترقی قرار دادن دیگران نیست؟
۲-جناب عالی در کمیسیون عمران یکی از مخالفان اصلی مهندس کریم حسین زاده نماینده ی کرد در ریاست کمیسیون عمران بوده اید علت مخالفت شما با این انتخاب چه بوده است؟
۳-درمیان این همه نیروهای متخصص وبیکار در استان کردستان چرا  جناب عالی  برادر خانم غیر بومی خودرا بر صندلی ریاست نوسازی مدارس نشاندید ؟
۴-چرا جناب عالی یک بار از عملکرد مدیران ضعبف غیربومی مانند آقای مهندس وجدی رئیس اداره راه وشهرسازی انتقاد نکرده اید؟
۵-جناب عالی تاکنون از کدام یک از خانواده های شهیدان (مانند خانوتده اینجانب ) وایثار گران وپیشمرگان مسلمان کرد بازدید وتفقد داشته اید ودر کجا وکدام محل ونهاد دولتی ویا در مجلس ازحقوق وجایگاه آنان دفاع کرده اید  که امروز از این عزیزان  استفاده ابزاری نموده  و با عکس گرفتن با آنان مخصوصا با خویشاوندان اینجانب طوری وانمود می کنید که از حمایت همه جانبه ی آنان برخوردار هستید؟
۶-جناب عالی چرا در مجلس نهم هیچگونه همکاری در تشکیل فراکسیون نمایندگان کرد نداشته اید؟
۷-چرا با تشکیل مجمع نمایندگان اهل سنت  مخالفت داشته اید؟
۸- آیا در این سی سالی که جناب عالی از شهر ودیار خودتان دور بوده اید چه اقداماتی در دفاع از حقوق هموطنان وهم زبان های خود انجام داده اید ؟
۹- شوائبی در بین غیر کردها در باره تغییر مذهب شما وجود دارد آیا چنین ادعایی درست است ؟ واگر درست نیست چرا تاکنون یک بار در یک نماز جماعت اهل سنت در تهران حضور پیدا نکرده اید؟
۱۰-چرا تاکنون یک بار در هیچ محفل کردی در تهران وشهرستان ها حضور نداشته اید؟
۱۱- هنگامی که اینجانب در انتخابات شورای شهر سنندج رد صلاحیت شدم جناب دکتر نوربخش نماینده محترم مهاباد از اینجانب دفاع کرد .چراباید جنابعالی نسبت به رد صلاحیت این همه افراد به ویژه نمایندگان ادوار کرد ساکت بمانید که شبهه ی دخالت جناب عالی را در رد صلاحیت افراد می رساند (هرچند نسبت به خودم چنین چیزی صحت ندارد)
۱۲-چرا جناب عالی در باره اعدام جوانان کرد با هر عقیده وسلیقه ای تاکنون هیچ دفاعیه ای ویا مکاتبه ای با مقامات عالی رتبه نظام نداشته اید؟
۱۳-چرا جناب عالی از مناظره با رقیبت آقای دکتر سالار مرادی طفره می روید ؟ این عدم آمادگی برای مناظره موجب شبهه ناتوانی جناب عالی در مناظره ومجادله  در میان  هوادارانت را تقویت کرده است؟
۱۴- چرا باید جناب عالی در استیضاح وزیرانی شرکت کنید  که جزء بهترین وزرای دولت روحانی بوده اند؟
۱۵- چرا جناب عالی در ارتباط با بستن نماز خانه پونک تهران سکوت اختیار نمائید ودر این راستا هیچ تلاشی را برای ساختن مسجد اهل سنت انجام داده اید یا نه ؟
۱۶- جناب عالی چرا باید در مقابل هر انتقادی تهدید به شکایت ویا گزینش کلمات در سخن رانی ها در جهت تحریک افکار عمومی   برای جلب آرای افراد نموده ؟ در حالی که می دانید عوامفریبی وتحریک احساسات  ومردم را پل ترقی خود نمودن کاری ضد اخلاقی وضد اسلامی است.
۱۷-جناب عالی در مسأله ی برجام که می تواند بسیاری از مشکلات مادی ومعیشتی را حل کند چرا مخالفت داشته اید؟
۱۸-در مساله انتخابات خبرگان ومجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه ات که شبهه انگیز هستند چرا اعتراضی به مجریان انتخابات در جهت دفاع از حق موکلانت نکردی؟ وهم اکنون زمزمه های در مرحله دوم در ارتباط با نشست های محرمانه جناب عالی  با مسئولین استان پخش شده است  آیا چنین خبری راست است یا دروغ؟ لطفا توضیح دهید.
۱۹- چرا هنگامی که وزیر کشور به ملت کرد توهین کرد چرا جناب عالی جلسه را ترک نکردید؟ ویا اگر نبودی چرا مساله را رسانه ای نکردید ووزیررا به خاطر این اهانت استیضاح نکردید؟
۲۰-مگر جناب عالی نمی دانید که وظیفه اصلی نماینده تقنین ونظارت است پس چرا با فشار بر مدیران اداره راه وشهر سازی وبردن ماشین های راه سازی به روستاها در آخر دوره  ویا کمک به مساجد یک نوع دخالت در وظایف قوا وبد آموزی را در جامعه مرسوم می نمایید؟
۲۱-آیا وعده دادن سیب زمینی به مردم همانگونه که در زمان  هم فکر ارشدت  جناب احمدی نژاد صورت گرفت نمی تواند شبهه ای مبنی بر زیر سوال بردن مشروعیت نمایندگیتان باشد؟
۲۲- شبهه هایی در ارتباط با نهادهایی امنیتی از سوی جناب عالی وجود دارد که اگر چنین شایعه ای در ارتباط با مصالح ملت باشد کاری مشروع  اما اگر در جهت حذف رقیب باشد نمی توان قابل توجیه باشد آیا می توانید این مطلب را تایید نمایید؟
۲۳- دیگر نمایندگان کرد تصاویری با رهبران کرد دارند اما جناب عالی از داشتن چنین تصاویری محرومید آیا دلیل بر عدم اعتقاد به احقاق حقوق کردها نمی باشد؟
۲۴- زمزمه هایی مبنی بر تهیه فیلم ونوار از سوی ستادتان برای تخریب رقیبتان شنیده می شود .اگر چنین شایعه ای راست باشد وجناب عالی باید خبر داشته باشید نمی تواند موجب تنزل پایگاه اجتماعی واخلاقی جناب عالی و توجیه انجام هر عملی برای رسیدن به هدف نمی باشد ؟
۲۵- جناب عالی به عنوان یک نماینده که از جایگاه سیاسی خاصی برخوردار است می گوئید :کرد اصلاح طلب واصولگرا نداردآیا این کلام از جنبه عوام فریبی است یا حقیقت است که از هر دوجهت مردود است  مگر این کردهای اصلاح طلب مانند دکتر رمضان زاده وجناب استاد عبدالمومن مردوخ  ویا استاد عبدالکریم احمدی نژاد  وآقای محمد رضا رحیمی  یک جهت دارند ویا بی جهت هستند .پس اگر بگوئیم کردها اصلاح طلب  ویا اصولگرا نیستند چگونه در انتخابات ریاست جمهوری از کاندیدای اصلاح طلبان حمایت می کنند؟
۲۶-شوائبی در باره تغییر نام شما از عثمان غوثی به احسن علوی وجود دارد .آیا چنین شائعه ای در ست است یاخیر؟ واگر درست است علت آن چه بوده ؟
۲۷- دستاورد مهم جناب عالی در این دوره در اشتغالزایی  واشتغال جوانان بیکار چه بوده است؟
۲۸-  چه برنامه ای برای مبارزه با ناهنجاری های اجنماعی وفقر وفساد واعتیاد روز افزو ن در جامعه ارائه کرده اید؟
۲۹- جناب عالی در نامه ای که خطاب به این جانب وآقای دکتر عارف نوشته اید .از نظر ادبی وانشاء کلمات در حد نامه یک نماینده کرد نیست چون با این ادبیات خطاب به شخصیتی تاثیر گزار مانند دکتر عارف از هم امروز به فرض رأی آوردنتان که محال است بنای عدم همراهی اکثریت مجلس را با خودتان گذاشته اید واگر دردوره آینده مثل دوره قبلی نتوانستید کاری برای استان انجام دهید گناه را بر گردن مجلس ودولت بیندازید.وبه نظر من با این ادبیات چاله میدانی که یقین دارم از شما نیست مردم را دعوت به رأی ندادن به خودتان کرده اید
امیداورم با آرامش ودقت پاسخ پرسش های این جانب را داده واین شبهه هایی را که در ذهن بنده ودیگران ایجاد شده برطرف نمائید .زیرا این فضای تخریب وتهدید به شکایت وبگیر وببند را که ایجاد کرده اید مارا به یاد دوره رضا خان می اندازد نه دوره جمهوری اسلامی که من وخانواده ام برای  حفظ کیان اسلام وجمهوری خون داده ایم آن زمان که جناب عالی در امنیت وآرامش به سر می بردید.ودر پایان به عنوان یک شخصیت متخصص کرد انتظار دارم تحت تاثیر تحریک نان به نرخ روز خورها قرار نگیرید و در یک فضای عمومی پاسخ دهید وتهدید به شکایت نکنید.

والسلام علی من اتبع الحق والهدی
جلال جلالی زاده
۱۳۹۵/۲/۶

مطالب مشابه
دیدگاه ها