نمایش نوار ابزار

من آزاده نامداری ام

حوادثی که در چند روز گذشته در کشورمان اتفاق افتاد ،هرچند از لحاظ شخصی ، فردی وخانوادگی رخدادهای ناگواری بودند.اما از نظر جمعی موجب طرح مسائلی شد که به نفع و مصلحت جامعه تمام می شود.

من نمی دانم چرا این مسائل باید تنهادر جامعه ما مطرح شود؟ چرا باید به دنبال زندگی خصوصی افراد باشیم؟ مگر خداوند نفرموده است لا تجسسوا، در زندگی و امور دیگر ان تجسس نکنید یعنی چه؟ لا تحسسوا به چه معنایی است؟ این گونه مسایل نشان داده که کمیت منابر و وعظ نصیحت ما می لنگد، و مشخص است که بمباران تبلیغاتی پاسخ منفی می دهد، پس باید روش دیگر ی انتخاب کرد، سال هاست که در کشور ما بر منابر عمومی و خصوصی و حتی نزاع های فردی به پاک ترین همسر پیامبر (ص) تهمت زده می شود و جز مقام رهبری کسی از او دفاع نکرده است، پس وقتی که حریم مقدس پیامبر به آسانی شکسته می شود ،شکستن حریم دیگران سهل و آسان تر است.
در تاریخ نمونه های زیادی را داریم، از زبان حضرت عیسی نقل شده است، هنگامی که عده ای آماده سنگسار کردن شخصی شده بودند، این پیامبر پاک ،دستور داد اولین سنگ را کسی بزند که مرتکب گناه نشده باشد و کسی از حاضران اقدامی نکرد.
در زمان خلیفه عادل عمر بن خطاب، مردی که می خواست دخترش را شوهر دهد، به او مراجعه کرد و گفت: دخترم پرده بکارتش را از دست داده است. حضرت عمر خطاب به آن شخص فرمودند: اگر سخنت را تکرار کنی، تازیانه ات می زنم.
در مساله سلمان رشدی بسیاری از علمای مسلمان معتقد بودند که چون ایشان در یک کشور غیر مسلمان زندگی می کند، حکم بر او جاری نمی شود.
در مساله جواز ربا در دارالحرب و در کشورهای غیر اسلامی هم امام ابوحنیفه و هم برخی از مراجع شیعه قائل به گرفتن ربا هستند، در حالی که همگان می دانند که گناه رباخواری از زنا هم سنگین تر است، چگونه اگر یک سرمایه دار در بانک های غربی ملیون ها تومان بهره بگیرد مهم نیست ولی اگر یک خانمی روسری نداشته باشد، این گونه مورد هجوم و طعنه قرار می گیرد؟
از یکی از مقامات نقل کرده بودند که یکی از مقامات آلمان ازایشان می پرسند ،چرا شما ایر انیان اگر به صورت دسته جمعی به خارج مسافرت می کنید ،دارای چهره های اخمو گرفته هستید ،اما اگر تنها باشید بشاش سرحال به نظر می رسید!!!!
مگر اکثر ایرانیان به خارج مسافرت نکرده اند؟ مگر مقامات وضع حجاب اکثر خانم هارا به محض سوار شدن به هواپیما نمی دانند؟ پس چرا باید در بین هزاران نفر خانواده وخانم تنها با آبروی کسی بازی کنیم؟
چرا نباید یک بار مروج فضایل باشیم ؟ راستی این چه هنری است که در پی افشای اسرار دیگران هستیم؟ چرا همیشه به دنبال معلول بوده واز بیان علت می ترسبم؟ آیا با این کارها قبح گناه ورذایل را نمی شکنیم؟ مگر انسان ها فرشته اند؟
چرا در توبه در اسلام همیشه باز گذاشته شده است؟ مگر پیامبر (ص) نفرموده :همه انسان ها خطاکاراند وبهترین خطاکار ها توبه كنندگان هستند ،چرا همیشه قضایا را سیاه وسفید می نگریم ؟ چرا حصاری از نفاق و دورویی را به دور خودکشیده ایم ؟ این هتک شخصیت ها تاکی ادامه خواهد داشت؟ چقدر در اسلام بر حفظ آبروی مردم تاکید شده است؟ جه كسی به این توصیه ها عمل می کند؟ مگر اسلام نگفته : مجازات ها را با شبهات دفع نمایید،چه کسی به این توصیه ها عمل می کند؟ پس بهتراین است که بیشتر از این با خدا ومردم دروغ نگوییم، بدعت تهمت را کسانی بنیاد نهادند که به صراحت به افراد زجرکشیده اسلام وانقلاب وایثارگر گفتند: به اسلام التزام نداری،
باید به دنبال راهکار درست و منطقی گشت ،با این عقده گشایی ها وانتشار تصاویر خانوادگی وفتوشاپ کردن ها وجعل کردن ها نمی توان به جایی رسید. عده ای افراد از خدا بی خبر به مدت .یک سال یک عکس جعلی را همراه با خلخالی چاپ کردند ودر گروه ها ی مجازی منتشر نمودند وبه این جانب منتسب نمودند ،هرچند کسانی که عاقل وفهیم بودند این افترا را نپذیرفتند اما متاسفانه برخی از افراد از روی عناد ویا از.روی جهل به انتشار آن دست یازیدند،که اگر یک لحظه عاقلانه وبدون غرض می اندیشیدند دچار چنین گناهی نمی شد ند.
کسانی که در پی پرده دری و هتک حرمت دیگرانند، بدانند با توجه به این وضعیت بی تقوایی وضعف بنیادهای اخلاقی جامعه این شتر بی حرمتی و تخریب در جلو خانه آنان هم زانو خواهد زد. وچون چنین چیزی درحقیقت هیچ انسانی محال نیست پس به خاطر دفاع از حرمت و آبروی یک هموطن ویک خانواده خوشنام وانقلابی و مسلمان و متعهد اعلام می کنم من هم #آزاده_نامداری هستم.

دیدگاه ها