نمایش نوار ابزار

منطقه آزاد تجاری و صنعتی بانه و مریوان و تاثیر آن در توسعه منطقه

سال هاست یکی از خواسته های مردم کردستان ونمایندگان آنان رشد وتوسعه استان است واین رشد وتوسعه بدون اقدامات اساسی ممکن نیست .از آن جائی که سرمایه گزاران محلی قادر به فراهم کردن وتهیه این سرمایه ویا تأمین آن به تنهائی نیستند لازم است دولت در این مورد مشارکت واقدام نماید .از آن جائی که استان کردستان از گذشته به سبب موقعیت مرزی ودر حاشیه قرار گرفتن وبعد از انقلاب به دلیل نا آرامی های داخلی وجنگ هشت ساله ایران وعراق وآوارگی ومهاجرت اهالی مرزی وعدم زمینه سرمایه گزاری مانند دیگر استان ها به سبب نبودن امنیت از اعتبارات دولتی محروم شد .اما پس از جنگ وبرگشتن آوارگان وفراگیر شدن امنیت احساس بهره گیری وبرخورداری از امکانات مادی وتأمین نیازمندی وکار واشتغال بیش از پیش احساس شد .اگر بخواهیم وضعیت گذشته استان را برای بررسی ضرورت ها ونیازمندی های آن مرور کنیم وبا شرائط پیش آمده مقایسه کنیم لازم است توانمندی ها ویا موانعی که در سر راه توسعه استان بوده است را از نظر بگذرانیم تا از فرصت های از دست رفته بیشتر آگاه شویم .زیرا در جهان امروز نمی توان تک بعدی قضایارا بر رسی کرد واینکه کردستان چرا توسعه نیافته است تنها به یک علت بر نمی گردد بلکه عوامل مختلفی در این مسأله مؤثراند وتوسعه هم در مقابل شرائط وعوامل خاص خودرا دارد تا با تجمیع وگرد هم آمدن آن ها یک پدیده جدیدی به ظهور برسد که می توان به آنئ توسعه گفت .من وارد مباحث تخصصی مربوط به توسعه وپیش درآمدها ونیازها ویا داده های آن نمی پردازم اما در یک نگاه کلی ومقایسه ای وموازنه ی پتانسیل ها وتوانمندی ها چه از نظر مادی ویا معنوی می توان به نتیجه کلی ومطلوبی رسید.
استان کردستان را می توان ایران کوچکی نامید زیرا از نظر آب وهوا،فرهنگ ،زبان ومذهب واز نظر موقعیت تاریخی وجغرافیائی آئینه ای تمام عیار از ویژگی های مثبتی بر خوردار است .پس هرگونه توجهی به کردستان موجب تحولات کلی وبنیادی در کل منطقه بشود ،اما اینکه کردستان بالقوه از استعدادهای فراوان برخورداراست وتاکنون چرا به این مسأله توجه نشده یکی از عوامل عدم توسعه است ،در اوائل انقلاب خیلی از استعدادهای منطقه وجوانان به سبب عدم دلسوزی ومتانت ومدارا قربانی احساسات شدند ، بر اثر گزینش های سخت وعدم آشنائی مسئولان غیر بومی وعدم زبان وادبیات متسامحانه ومداراورزی استان از اعتبارات لازم برخوردار نبود . توهم بد بینی وبی اعتمادی در بین مردم ومسئولان مهمترین عامل توسعه نیافتگی استان بود ،هرچند هراز گاهی با سفر مسئولان عالی رتبه وعده های داده می شد وکارهای انجام می شد اما بیکاری وفقر به عنوان یک بیماری ومعضل نیاز به طبیبی دلسوز وجراحی متخصص وشجاع داشت که نه از رقیب بترسد ونه از اطرافیان بیمار بهراسد .
از مجلس ششم مقدمات کار فراهم شد وبا پیگیری نمایندگان استان بویژه سنندج من جمله مرحوم مهندس ادب کارخانه تراکتور سازی ونیروگاه هزار مگاواتی تأسیس ودرخواست های فرهنگی مانند تاسیس رشته زبان وادبیات کردی واجرای اصل دوازده فراهم شد وبه شهر مریوان گاز کشی شد اما در خواست اعلام منطقه آزاد تجاری وصنعتی بانه ومریوان که می توانست به عنوان یادگار وارمغانی از سوی دولت اصلاحات باشد پذیرفته نشد .پس از روی کار آمدن دولت مهرورزی جز حرکات پو پولیستی وتظاهرگرایی حرکت جدیدی را در تحولات استان مشاهده نکردیم .اما با روی کار آمدن دولت تدبیر وامید ووعده هایی که آقای روحانی داده بود مردم انتظار برآوردن خواسته های معوقه چندین ساله را داشتند که یکی از آن ها اجرای اصول قانون اساسی ودیگری رفع محرومیت های اقتصادی واشتغالزایی بود زبرا با وجود مهاجرت صد هزارنفر نیروی کار در کردستان وکاهش رشد جمعیت زنگ خطری برای توسعه استان به صدا در آمده است که اگر دولت اقدامات قاطعی را انجام ندهد روند تنزلی سریعتر خواهد شد اما دولت در این مرحله با این مصوبه آب خنکی بر کام مشتاقان ریخت وکام علاقمندان را شیرین کرد .
تصویب این لایحه که امید می رود با موافقت مجلس مواجه شود همچنانکه در اهداف ایجاد این مناطق پیش بینی شده نوید وبشارتی برای اهالی این منطقه است که بتوانند از این به بعد میزان مشارکت خودرا در حوزه های اقتصادی بیشتر نمایند.تا کنون هر چه در کردستان از نمود بیشتری برخوردار بوده مشارکت سیاسی وآنهم در انتخابات ریاست جمهوری بوده است .اما طرح های این چنینی زمینه ساز مشارکت گسترده در عمران وآبادانی منطقه ،فعالیت سرمایه داران وکارفرمایان محلی ،تشویق نیروهای مولد ومتخصص در ارائه راه کارها وحضور سرمایه گزاران خارجی وایجاد اعتماد متقابل وبهره گیری اقشار مستضعف از کالاهای ارزان قیمت ، برچیدن بساط قاچاق فروشی واستثمار افراد مرزنشین ، احیای صنایع دستی منطقه به سبب در خواست گردشگران خارجی، احیای منابع طبیعی وحفظ محیط زیست مانند دریاچه زریوار و اورامان ، گشودن دروازه های ایران به صورت نوین ومدرن به روی صادرکنندگان ووارد کنندگان ،تأسیس مراکز آموزشی ملی وبین المللی وایجاد زمینه رقابتی بین تحصیلکرده های منطقه و…..
این گونه اقدامات بهترین عامل برای ایجاد اعتماد دربین مردم ونظام وتأمین امنیت پایدار وکم کردن فاصله وبدبینی طرفین است .دولت روحانی با این کار زمینه مسرت ودل خوشی بخش بزرگی از هم وطنان را ایجاد کرد ومردم هم با ارسال پیام وابراز شادی عکس العمل خود را نشان دادند وعلی رغم ترس وبیم بی پایه برخی که هرگونه توسعه را برای کردستان بر نمی تابند ، این اقدام نه تنها ضرری نداشت بلکه با استقبال زیادی مواجه شد .
اما این آغاز کار است وهمچنانکه سعدی گفته است حالا که این نوید داده شده لازم است زیر ساخت ها وابزارهای متعلق ومربوط به آن یعنی سازو کارهای مربوطه فراهم شود تا رفت وآمدها تسهیل ومقدمات جذب مسافران وگردشگران فراهم شود وجود اتوبان ها واتصال آن ها به این دوشهر، اتصال راه آهن وتوسعه فرودگاه سنندج وتکمیل پروژه فرودگاه سقز می تواند در تکمیل این طرح که خواست همه اهالی استان است موثر ومفید باشد.
ونکته دیگر که باید به آن اشاره شود عملیاتی کردن این طرح است وگرنه ایجاد توقع وانتظار وافزایش زمیند وکالارا بدون پشتوانه در پی خواهد داشت وبه جای کاشتن بذر تدبیر وامید جوانه دناامیدی را در دل ها غرس خواهد کرد امید است مسئولان استان با پیگیری وتلاش مضاعف در به ثمر رسانیدن آن نسبت به تحقق این وعده مردم را شادمان نمایند.
جلال جلالی زاده
دنیای اقتصاد ویژه نامه کردستان

مطالب مشابه
دیدگاه ها