نمایش نوار ابزار

مقایسه بین ایرانی ها و ترک ها در برخورد با تحریم ها

امروز در اخبار شنیدم که هواداران اردوغان طلاها و دلارهای خودرا فروخته اند تا از نظر اقتصادی مشکلی برای دولت پیش نیاید. اما در ایران طرف داران نظام و دولت را نگاه کن که در بازار سکه و ارز چگونه در خرید و اندوختن از هم پیشی می گیرتد.

کاش مقامات عالیه و رئیس جمهور پیشنهادی مانند پیشنهاد اردوغان می دادند تا مشخص شود چند نفر در همراهی و همدلی با دولت صادقند ؟

متاسفانه امروز چنان فرصت طلبان و منفعت طلبان فضا را بر صاحبان انقلاب تنگ نموده اند که اگر سخنی و یا انتقادی از سر دلسوزی بر زبان آید, هزاران تفسیر و تأویل منفی از آن به عمل می آید تا کرسی و صندلی این آقایان از آنان گرفته نشود.

در بحث یارانه ها اینجانب بنا به نظر شخصی وهمچنین فتوای یکی از علمای بزرگوار اهل سنت که گرفتن یارانه را برای اشخاصی که وضعیت زندگی آنان بالاتر از خط فقر و در حد متوسط است جایز نمی دانست, من هیچ گونه یارانه ای نگرفته ام, اما اگر از افراد متمول, نمایندگان, مدیران و یا کلا کسانی که خود را صاحبان نظام می دانند چند درصد با میل و اراده خود از گرفتن یارانه صرف نظر کرده اند؟

بنابراین جامعه ما از دوگانگی رفتار و کردار رنج می برد و تا زمانی که این مشکل حل نشود و تا زمانی که شفافیت و فعالیت احزاب و پرورش اعضای مخلص حزبی نهادینه نشود, جامعه ما از آشفتگی فکری و سوءاستفاده از فرصت ها نجات نمی یابد .

بیائیم رفتار شهروندان را آسیب شناسی نمائیم. با مشکلات ومعضلات فراوانی مواجهیم. به تملق ها و تظاهرها دل نبندیم. کافی است مقایسه کوچکی با هواداران اردوغان و یا هر حزب دیگری در جهان داشته باشیم. آقای روحانی از وزیران و مدیران خود چنین درخواستی داشته باشد. آیا پاسخی دریافت خواهد نمود؟؟؟؟؟؟

دیدگاه ها