نمایش نوار ابزار

معمای کشف جسد رضاشاه

اینکه چرا در این مقطع زمانی جسد رضاشاه از زیر زمین وقالب های بتنی هویدا می شود سؤال برانگیز است. بعد از اعتراضات دی ماه ومطرح شدن مجددنام رضاشاه ودر روزهای اخیر که کاندیدای نظامی برای ریاست جمهوری مطرح می شود ,هرچند شاید ارتباطی با هم نداشته باشند .اما  تقریبا بعد از صد سال  که نام یکی از حاکمان ایران مطرح وموجب بحث های جدی در بین سیاستمداران در باره ی آن می شود ,اذهان رابه سوی چند موضوع اساسی می کشاندکه لازم است به آن ها پرداخته شود .اول اینکه حافظه ی تاریخی مردم ایران آن گونه که می گویند نه ضعیف است  ونه قوی .یعنی مردم بیشتر چشمشان به ظواهر وغلبه ی نگاه توده هاست.که بیشتر از آن منظر قضاوت ومقایسه می کنند.رضا شاه سرباز بی سوادی بوده که در یک موقعیت تاریخی دراین کشور حکمرانی نموده ,یک سلسله ی بی عرضه ومستبد را سرنگون وخواستار حکومت جمهوری به سان دیگر کشورها بوده ,هرچند با مخالفت روحانیان از تصمیم خود منصرف وسلسله دیگری را تاسیس نموده است. رضا شاه در بعد اقتصادی خدمات اساسی نموده اما از جهت حقوق شهروندی وآزادی های سیاسی کارنامه مثبتی ازخود برجای نگذاشته است وطبیعت نظامیان چنین است که در مسایل اجرایی واداری بیشتر از هر چیز به امر ونهی اهتمام می دهند وبه همین دلیل نباید وارد عرصه کارزارهای مدنی شوند .نکاتی که لازم است مورد توجه قرار گیرند در مرحله اول احترام به کرامت انسانی است ,هر انسانی باشد .چه حاکم یا محکوم ویا ظالم ومظلوم .بدین سبب باید به جنازه ی ایشان هیچ توهینی نشود .زیرا همانگونه که در اسلام چیزی به نام ساختن قبر وبارگاه نداریم ,به هیچ وجه توهین به مرده حتی جسد حیوانات را نداریم . در این راستا عبرت گرفتن از تاریخ وسرنوشت گذشتگان بویژه حاکمان برای همه ی  ما ضروری باشد .که در این دنیای فانی هیچ چیزی دایمی نیست .رضاشاه با آن همه ابهت امروز کجاست ؟ وقاضی مرتضوی با آن همه کبکبه ودبدبه کجاست؟ لذا می طلبد در بیان مواضع وقضاوت ها همیشه یک طرفه قضاوت نکنیم .هم کارهای خوب افراد را بسنجیم وهم نواقص آنان را وبه یاد داشته باشیم نه دوران رضاشاه می تواند برای ما دوران طلایی باشد ودچار نوستالژی شویم ونه ریاست یک نفر نظامی که امیدوار باشیم حلال مشکلات می شود .زیرا از آقای هاشمی گرفته تا روحانی همگی به نوعی سوابقی در کارهای نظامی داشته وروزهایی بر سر سفره نظامیان مهمان بوده اند.

دیدگاه ها