نمایش نوار ابزار

معضل کولبری و راه کارهای حل آن

1552جامعه بدون مشکل نیست و هیچ مشکلی بدون راه کار و راه حل نیست. اما قبل از هر چیز لازم است در جستجوی ریشه ها و علل هر پدیده ای برآمد و عوامل تداوم و بقای آن را بررسی کرد. قطعا مسأله کولبری یکی از صدها مشکل و معضل اقتصادی مناطق کردنشین است که بدون پرداختن به ریشه و اصل همه ی آن ها نمی توان به حل و مداوای شاخه و برگ های آن ها مشغول شد و یا قبل از آسیب شناسی و تشخیص علت العلل نمی توان با تجویز چند مسکن به رفع بیماری و معضل دل خوش کرد.

پس مسأله اصلی مشکلات اقتصادی و توسعه نیافتگی این مناطق و وجود افراد بیکار و جویای شغل و نیازهای مادی و ناچار شدن به انجام چنین کارهایی است که بعضی مواقع با از دست جان همراه می شود.

مشکلات اقتصادی به تنهایی نیز نمی تواند به عنوان یک سوژه مورد بر رسی قرار گیرد مگر اینکه جوانب مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل درست و عمیق واقع شود. پرداختن به یک موضوع و پدیده بدون توجه به ابعاد و مسائل مرتبط با آن مانند کار پزشکی است که به مداوای عضوی از بدن بدون نوجه به دیگر قسمت های آن مشغول گردد. مسائل کردستان و به ویژه مسائل اقتصادی آن یک مجموعه به هم بافته ای است که باید به صورت کارشناسی و با فرمول های درست و راه کارهای کامل و همه جانبه بررسی گردد.

سؤالی که مطرح است چرا این پدیده کولبری در کردستان شایع و وسیله امرار معاش و تامین زندگی شده است؟ البته وجود کولبران کورد در دیگر شهرهای ایران چه در زمان رژیم گذشته و چه در زمان عصر حاضر آسان ترین وسیله اشتغال به سبب نپرداختن دیگران به آن به سبب سختی و طاقت فرسا بودن آن است که اگر این کار در مناطق مرزی و با اتهام حمل کالای قاچاق هم همراه شود موجب ایجاد مشکلات فراوان می گردد.

مشکلات اقتصادی کردستان مربوط به چند سال اخیر نیست بلکه ریشه در گذشته دارد و باید ریشه های تاریخی آن را شناخت و بررسی کرد.

عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی در ایجاد چنین پدیده هایی موثراند که باید به هر کدام از آن ها جداگانه پرداخت و نمی توان در این مورد تنها مقصر را حاکمیت  و یا دولت خاصی دانست.

از نظر فرهنگی و اجتماعی در گذشته به سبب برخی از آموزه های مذهبی وعرفانی که مردم را به قناعت و راضی شدن به وضع موجود و ترویج مسلک صوفی گرایی و درویشی گری و زاهدانه زیستن و عدم تعلق  و دلبستگی به دنیا و مظاهر و عمران آن تشویق کرده اند و یا رفتن به دنبال علوم جدید را به نوعی کسب علوم شیطانی نامیده اند در عقب ماندگی منطقه بسیار تاثیر گزار بوده است.

یکی دیگر از عوامل توسعه نیافتگی منطقه دیدگاه های سیاسی و امنیتی نسبت به منطقه است که ریشه های آن به دوره قاجار بر می گردد که در دوره های متوالی مسئولینی که از خارج از کردستان به منطقه اعزام شده اند بیشتر در پی حفظ وضع موجود و کنترل جامعه و افراد و سپری کردن دوران ماموریت بوده اند، نه اینکه تلاش نمایند پس از خود صدقه جاریه و آثار ماندگاری بر جای بگذارند و حتی مطالبی از برخی از مسئولین ارشد گذشته استان نقل می شود که اگر صحت داشته باشد باید برای عاقبت این مردم وسادگی این نظام خون گریست.

پس تا اراده قاطعی از سوی قدرتمندان مرکز نشین برای ایجاد تحول در وضعیت معیشتی مردم اعمال نشود و مسئولان اعزامی خود را همدرد مردم ندانند و کردستان را مشابه اصفهان تلقی نکنند این رشته همچنان به درازا خواهد کشید.

از سوی دیگر عدم فضای سیاسی مناسب و امنیت کامل برای فعالان مدنی و سیاسی و نبود شرایط لازم برای احزاب و گروه ها و عدم وجود نشریات و مطبوعات مستقل محلی که صدای مردم در اغلام مشکلات و بیان دیدگاه های صاحب نظران باشد یکی از علل عقب افتادگی و محرومیت و وضعیت کنونی کردستان است. تازمانی که مردم در انتخابات مجلس و شوراها نتوانند کاندیداهای مورد نظر و مطلوب خود را انتخاب ننمایند و این نمایندگان در اوج شهامت و جسارت در تصویب قوانین مترقی نقش نداشته باشند و یا پیگیر امور نباشند تحولی در مدیریت و یا اقتصاد منطقه رخ نخواهد داد.

از سوی دیگر مشکلات اقتصادی که عوامل مختلفی دارد بدون رفع دیگر مشکلات و حل دیگر مسائل امکانپذیر نخواهد بود که باید دولت و حاکمیت ضمن توجه به وضعیت جنگی هشت ساله منطقه و عدم اختصاص بودجه های عمرانی باید با تبعیض مثبت نسبت به افزایش بودجه و توسعه راه ها و ایجاد مراکز اشتغال اقدام نموده و نیز مردم و مخصوصا سرمایه داران و کارفرمایان در ضمن پیگیری مطالبات مثبت و همکاری در به کارگیری سرمایه ها و خارج کردن آن از بانک ها و ساختن و تاسیس کارخانه ها نسبت به حل مشکلات بیکاری و فرار مغزها اقدام نمایند.

حل مشکلات اقتصادی کردستان به ویژه مسأله کولبران بدون همکاری عمومی و همگانی اعم از دولت و مردم میسر نخواهد شد. اما در شرایط کنونی  برای حل این مشکل حاد لازم است دوباره لایحه مناطق آزاد در مجلس تصویب و حقوق ماهیانه ای برای این افراد تعیین و در جاهای مختلفی مشغول به کار شوند و نیز جلسه مشترکی باحضور تمام استانداران و مسئولان نظامی و امنیتی و کارشناسان اقتصادی منطقه تشکیل و راه کار مناسبی ارایه گردد.

دیدگاه ها