نمایش نوار ابزار

معضل طلاق در کوردستان

البته قبلا شنیدن ودیدن آمار وحشتناک طلاق در کوردستان موجب دل آزردگی وملالت خاطر هر انسان مسؤول در مقابل حوادث جامعه می شد .اما از آن جائی که گفته اند :شنیدن کی بود مانند دیدن .تا زمانی که انسان شخصا شاهد صحنه های تلخ نباشد از عمق قلب تلخی فروریختن بنیاد خانواده را درک نمی کند که به سبب امواج سهمگین ضعف اعتقادی ,اخلاقی ,فقر ,بیکاری ودخالت دیگران متلاشی ومنهدم می شود .
متاسفانه در جوامع جهان سوم واسلامی بر اثر آمیختن سنت ها وآموزه های دینی ویک نوع غرور جاهلی ویا منافع شخصی وسوء استفاده اعمالی انجام می شود وکارهای صورت می گیرد که منجر به نتایج ناگواری می شود. به عنوان مثال در هنگامی که خطیب نماز جمعه مشغول ایراد خطبه است .شخص نمازگزار بدون در ک اهمیت دوخطبه ومحسوب شدن آن ها به جای نماز با ایجاد مزاحمت برای دیگران خودرا به صف جلو می رساند وشروع به خواندن نماز سنت می کند وحتی حاضر به قبول کردن یک تذکر ساده نیست.
عدم درک فلسفه امور ومقصد ومقصود از آن ها موجب ایجاد مشکلات فراوانی برای افراد شده است .از عبادات گرفته تا نکاح وطلاق به سبب عدم مراعات سنن الهی وعاقلانه برخورد کردن با این قضایا آشفتگی های فراوانی را به وجود آورده است.
ازدواج های اجباری ,فامیلی,احساسی, جاهلی, مکارانه ,هیچ وقت نمی تواند موجب استحکام بنیاد خانواده ومیثاق غلیظی باشد که قرآن در پی آن است .بنابراین از علل وعوامل ضعیف وبیهوده نمی توان معلول های قوی را انتظار داشت .جامعه وبویژه والدین باید بسیار دقت کنند که آفت طلاق اگر با این سرعت پیش برود درخت جامعه به سرعت پژمرده وخشک می شود .باید همه اقشار در این باره تلاش هایشان را به کار گیرند ونگذارند که اینگونه شاهد فروپاشی خانواده ها باشیم .رشد جمعیت در کوردستان به سرعت در حال کاهش است .اگر در سطح کشور رشد جمعیت ۱/۷است در کردستان تنها۷/ می باشد .واگر امروز مدارس روستایی در حال تعطیل شدن می باشد ,شاید یکی از علل اصلی عدم ازدواج وانجام طلاق می باشد .
امروز که به دیدار یکی از دوستان که دفترخانه ازدواج وطلاق دارد رفته بودم .صحنه هایی را دیدم که به شدت مرا متاثر نمود ,خانمی که یک بار از سوی پدر مجبور به ازدواج می شود ودومین بار خود در انتخاب دچار اشتباه می شود .ودومین مورد جدایی زوج جوان وخویشاوندی بودند که چندین بار شوهر گریه نمود ومن هم پیشنهاد منصرف نمودن را به آنان دادم که در پاسخ گفتند :شش سال است که اختلافمان حل نشده وپدر زوجه هم در کمال ناراحتی می گفت :چکار کنم , خیلی تلاش کردم که جدایی اتفاق نیفتد واز اینکه در انجا به عنوان شاهد چنین صحنه ی یعنی صحنه طلاق بودم به شدت دچار عذاب وجدان شدم وبا خود می گفتم کاش زودتر آنجارا ترک می کردم ویا حداقل از وقوع طلاق جلوگیری می کردم .اما متاسفانه نشد .!!!!!!!!
کوردستان امروز مبتلا به آفت ها وآسیب های فراوانی است .عدم توجه خانواده ها به تربیت دینی واخلاقی کودکان ,عدم مرجعیت دینی وفقهی قوی وواحد در منطقه .عدم پایگاه قوی وفراگیر علما .ضعف تبلیغات دینی بویزه اسلام راستین وبدور از خرافه .ضعیف شدن نقش مساجد وحجره ها ومدارس دینی در منطقه.بیکاری جوانان ,فقر گسترده وضعف روابط سنتی وهویتی واعتیاد وحاشیه نشینی وعدم مراکز تفریحی مزید بر علت شده است که اگر همگان وهمه ی اقشار در این مورد احساس مسؤولیتی نکنند دود آن به چشم همه خواهد رفت.

دیدگاه ها