نمایش نوار ابزار

مشکلات جمهوری اسلامی

هر دولتی برای خود مشکلاتی دارد وهیچ کس وهیچ دولت وکشوری در این صحنه ی ناگوار ونامیزان دنیای کنونی بدون معضل ومشکل نیست واگر نباشد بنا به قول سعدی بنی آدم نیست .اما من به معضلات سیاسی ,اقتصادی وفرهنگی نمی پردازم ,بلکه من به مدیران ,محبوبیت ,قیافه وشخصیت آنان می پردازم وسؤالی را که در ذهن من وخیلی از ایرانیان است مطرح می کنم.

به طور قطع مقامات عالی رتبه ایران در موارد متعددی گفته اند :میزان رای ملت است ومحبوبیت را به روش های مختلف بیان کرده اند. اما چرا مسؤولین بر ابقای مسؤولانی که هیچ محبوبیتی در میان مردم ندارند اصرار می کنند وموجب نارضایتی وایجاد شکاف در بین نظام ومردم می شوند؟

متاسفانه وقتی که قیافه ها را در تلویزیون مشاهده می کنید وبا مسؤولان کشورهای دیگر مقایسه می نمائید ,به اسرار زیادی پی می برید .به عنوان مثال برخی از ائمه جمعه در دل مردم جایگاهی ندارند واز چهره هایشان خشونت وتندی می بارد که با نشانه های رحمت وجذابیت اسلام سنخیتی ندارد.مانند جنتی واحمد خاتمی ومصباح یزدی که می توانند به کارهای دیگر بپردازند اما هنگامی که به عنوان نماد اسلام وجمهوری اسلامی مطرح می شوند نفرت انگیز می شوند وبه دنبال خود قوه دافعه را گسترش می بخشند که در شأن یک نظام که این همه ادعای مردمی بودن می کند نمی باشد. نشانه های مسلمانی بشاشت وشادابی است ,همانگونه که حضرت عمر خطاب به شخص اخمویی گفتند :خدا نابودت کند دینمان را با این چهره ات از بین مبر .

یا برخی از وزرا ومسؤولان مانند نوبخت وواعظی که نامحبوبترین مسؤولان هستند چرا باید این همه اصرار بر ابقای آنان شود در حالی که جز نارضایتی هیچ فایده ای برای روحانی ودولتش ندارند .به نظر می رسد قیافه ,برخورد ,شخصیت وچهره برخی از مسؤولان در تنفر وجدائی مردم از نظام تأثیر داشته که لازم است یک خانه تکانی از آنان به عمل آید تا بیش از این شاهد افزایش نارضایتی ها نباشیم .به خدا قسم ,رضایت خداوند در رضایت مردم است .به خاطر جناح بندی وگروه گرائی افراد کریه المنظر ومتکبر وبد خلق وبد قیافه را بر مردم تحمیل نکنید ,مردم دچار اقسام بیماری های روحی وروانی شده اند ونیاز به طراوت وشادابی دارند که یکی از آن ها وجود مقامات نیکو سیرت ونیکو صورت با پشتوانه ی مردمی وعلمی وتجربی است .امید است این توصیه مؤثر واقع شود .

دیدگاه ها