نمایش نوار ابزار

مسلمانان را نکشید

با شعری از بزرگمرد مشرق زمین اقبال لاهوری می آغازم :

مسلمانان چرا خواراند وزاراند ؟ دلی دارند ودلداری ندارند .

واقعا وضعیت جهان اسلام امروز به این صو.رت در آمده است .مسلمانان بدون دلدار وبدون مدافع در خانه وکاشانه ی خویش امنیت ندارند .به آسانی متهم به تروریست بودن می شوند .اعدام می شوند به گونه ای که لائیک ها وغیر مسلمان دایه دلسوزتر از مادر برای آنان می شوند .سرزمین های اسلام را بنگر وگریه کن .یادی از قرطبه واندلس تا سین کیانگ وچچن .از فلسطین وکردستان تا شام وبوسنی هرزیگوئن از فیلیپین تا افغانستان نه تنها مسلمانان را از انجام اعمال عبادی منع می کنند بلکه آنان را می کشند ، خانه هارا بر سرهایشان خراب می کنند .آواره می کنند ، در دریاها غرق می کنند ودنیای مدافع حقوق بشر به ریش همگان می خندد.
امروز اگر عدل عمری وشجاعت حیدری در جهان اسلام در میان حاکمان وشهروندان حاکم می بود اینگونه مسلمانان ذلیل نمی شدند که آمریکا وروسیه وچین برایشان تصمیم بگیرند .اگر وعاظ السلاطین با مردم می بودند واز حقوق توده ها حمایت می کردند آیا اینگونه مسلمان خوار می شدند؟
آقای پوتین ،آقای اسد ، آقای سیسی ، آقاتی اردوغان ، آقای سلمان ، وآقای فلان وبهمان نکشید مسلمان ها را .به خدا آنان هم انسانند به مانند شما از نواده های آدمند خواستار حقوق خودشانند .
چرا باید انسانی به خاطر عقیده اش کشته شود ؟ بگذارید افراد اعتقادات خودرا بیان کنند .حق انتخاب را به مردم بدهید .چرا اسلام را بد نام می کنید ؟ به خدا قسم اسلام نه مخالف عقیده است ونه مخالف ملیت .
چرا باید بیست ملیون کرد ترکیه وهمینطور کردهای سوریه به بهانه ادعا حق بع خود متهم به ترورست بشوند ؟ چرا امروز هر انسان حق طلبی باید از سوی قدرتمندان غاصب متهم به تروریست بودن بشود ؟
ابوبکر صدیق در هنگام گسیل نیروها سفارش می کرد که حرمت رهبران مذهبی را مراعات کنید .اما امروز متاسفانه حرمتی برای رهبران مذهبی نمانده است .
مستبدان تاریخ بدانند هیچ ملت ومذهبی با اذیت وآزار پیروانش از بین نمی رود
.غرض از ما نصیحت بود وگفتیم
وامیدوارم مسئولین نظام جمهوری اسلامی در چنین موقعیت خطیری تلاش کنند مصالح ومنافع نظام ومردم وهمبستگی ملی را مد نظر داشته باشند وخدای نخواسته نسبت به اجرای احکام برخی از افرادی که قبلا احکامی درباره آنان صادر شده بود خودداری کنند تا شائبه هر گونه عکس العملی در اذهان نباشد وبا نشان دادن رأفت ورحمت اسلامی بهترین الگو برای کشورهای منطقه باشند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها