نمایش نوار ابزار

مرکز نشینان به شهرستانی ها بی احترامی نکنند.

قطعا مرکز نشینان از رییس جمهور گرفته تا وزرایش به خوبی می دانند تنها امتیاز وتفاوت آنان با شهرستانی ها نزدیکی با مراکز قدر ت وآقا زادگی وروابط خانوادگی وقرابت سببی ونسبی وهمکلاسی بودن ویا حضور در افطاری ها وعروسی ها وغیره است. در ایام انتخابات برخی از آنان با لباس های اتوکشیده وبا هواپیما به محل تجمع هواداران صادق وامیدوار به تغییر وضعیت موجود می روند واز گوش های مفت برای افاده ی علم وتجربه ی خود استفاده ی شایان می برند وکمال استفاده را می برند وبا دست پر از هدایا وتشویق وتهییج شهرستانی ها به مرکز برمی گردند وبا این پشتوانه ی مردمی به  بزرگانی که در ستادهای انتخاباتی نشسته وبرای کرسی وزارت  وسفارت وهیات مدیره های شستا و..لحظه شماری می کنند گزارش سفرها وتلاش های تبلیغاتی خودرا می دهند.
پس از پیروزی کاندیدای مورد نظر که اکثرا از اصلاح طلبان است .افرادی در صفحات روزنامه ها وتلویزیون ها به عنوان وزیر ومدیر وکارشنا س ـظاهر  می شوند که نام وچهره ی آنان برای اکثر مردم ناشناخته است.این مغزهای متدبر وگل های تازه شکفته ی گلستان آقا زادگی به محض نشستن بر کرسی قدرت ,شروع به تغییر مدیران استانی بدون تحقیق در باره ی آنان می کنند وبدون اینکه در باره ی جهت سیاسی ویا تلاش تبلیغاتی انان سوال کنند افراد سفارش شده ویا همسو با خودرا بر صندلی مدیریت می نشانند .
اخیرا قرار است در استان کردستان چنین تصمیم هایی گرفته شود که به هیچ وجه مقبول عامه وفعالان سیاسی وستاد انتخاباتی دکتر روحانی نیست .چگونه مدیرانی که با کمال شهامت از روحانی حمایت نموده باید از سوی مرکز نشینان نا اشنا با استان تغییر یابند اما مدیران آفتابگردانی همچنان در منصب خود پا برجا بمانند.امید است به رای ونظر مردم وتلاش افراد احترام گذاشته شود واز تصمیم های عجولانه در سازمان هایی که مردم نهادند خودداری شود.

دیدگاه ها