نمایش نوار ابزار

مردم از شادی طلبی دست نخواهند کشید

قراین چنین نشان می دهد که جبهه مخالفت با شادی مردم در برنامه های همسو تصمیم گرفته اند تحت عنوان حراست از ارزش ها هجمه همه جانبه را  برضد جبهه اصلاح طلبی که براساس فطرت انسانی و آموزش های الهی شکل گرفته است آغاز نمایند و در این راستا با سخنان بی پایه و اساس و بدون دلیل شرعی مستنبط از قرآن و سنت و سیره ائمه و سلف صالح دخالت ها و انتقادهای بیجا می نمایند.

دین اسلام دین شادی و شکوفایی و دین کمال و رحمت و سعادت و فطرت است . اصلا قرآن موسیقی است و هنر و شعر و ادبیات متعهد مورد تایید اسلام است .

در کجای قرآن و سنت دستور و فرمانی به غمگین و پریشان بودن مسلمانان داده شده است؟

مگر پیامبر (ص) در هجرت به مدینه مورد استقبال زنان و مردان آوازه خوان قرار نگرفت؟

کسانی که فکر می کنند می توانند با مخالفت با شادی جوانان و شادابی طبقات مختلف و استفاده از افسردگی و خمودگی مردم چند روزی حکومت کنند سخت در اشتباهند.

یک بار که عمربن خطاب از کوچه ای می گذشت یک آدم اخمویی را که از دین تنها اخمو بودن و ترشرویی را قهمیده بود دید و خطاب به او گفت : خدا مرگت دهاد دین ما را با بد خلقی از بین مبر.

بنابراین کسانی که با فرهنگ و هنر و شادی و سرور مردم مخالفتد و کنسرت ها را تعطیل و هنرمندان را ساکت و فراری می دهند نمی توانند رای قشرجوان و به ویژه کردها را  جذب نمایند .و کردها با وجود مصیبت های بزرگ تاریخی تنها عامل ماندگاری خودرا در توجه به هنر وشادی و حفظ سنت های اصیل خود می دانند و دراین راه روحانی بهترین گزینه است که با فرهنگ و ادب کردها مخالف نیست.

دیدگاه ها