نمایش نوار ابزار

محکومیت ترور و خشونت در اسلام

نظام زندگی و سنن حاکم بر هستی بر پایه اعتدال، تعادل و عدل بنا نهاده شده است. یعنی حاکمیت توازن و تکافل بر همه امور تا اینکه حیات بشری و اداره هستی با اختلال مواجه نگردد.

گاهی برخی از افراد بشر به سبب انحراف از این موازین و سقوط در منجلاب خودخواهی و فروافتادن در مسیر ضلالت به نوعی دچار آشفتگی ذهنی و فکر می شوند که این سوء استفاده از موقعیت و یا منفعت طلبی ایجاد یک نظام قضایی مستقل متعادل را می طلبد.

در اصل اعزام و ارسال پیامبران برای نجات انسان ها از افراط و تفریط و نشان دادن مسیر درست زندگی مسالمت آمیز است.

اصلا در دین خدا خشونت و ترور هیچ جایگاهی ندارد، در طول تاریخ هیچ پیامبری و یا مصلحی تروریست نبوده و با خشونت برای رسیدن به هدف استفاده نکرده است، مبارزه با ظلم و ستمکاران و تحقق عدالت در جامعه مقوله ای است و توسل به خشونت و کشتن بی گناهان مقوله دیگری است.

در هیچ نظام توحیدی و یا بشری عادلانه از ابزار سرکوب و خشونت آمیز برای تحمیل عقیده و یا اثبات حقانیت یک مکتب استفاده نشده است. در کل می توان گفت فوران قوه غضبیه و شهوانیه و از حد اعتدال خارج شدن و یا به عبارتی دیگر از مسیر فضایل اخلاقی و عدل منحرف شدن موجب تباهی و سقوط فرد و جامعه می گردد.

ترور و خشونت نیازی به توجیه و محکومیت ندارد ،زیرا با فطرت سالم و نظم حاکم بر هستی مخالف و موجب ناامنی و سلب آسایش در جامعه می گردد که آثار سلبی منفی زیادی اعم از بی اعتمادی ، هرج و مرج و آشوب های کور را در پی دارد.

حمله به خانه ملت ،حمله به دموکراسی و آرا و اهداف ملت و قانونمداری و نظارت بر مسئولان است.

تروریست ها امروز مانند دزد ناشی بودند که به کهدان زدند و در اولین تجربه نا موفق خود قلب ملت را نشانه گرفتند و به پایگاه قانون و جایگاه مردم و ملت بزرگترین اهانت را روا داشتند.

ایران لجنزار خوبی برای رشد میکروب تروریسم نیست، زیرا در این کشور مردمانی فهیم و مهربان زندگی می کنند که با دوستانشان مروت و با دشمنانشان مدارا می کنند. و برای به کرسی نشاندن مطالبات و خواسته های خود به جای روش های ناپسند منسوخ به صندوق های رای روی می آورند.

نباید عملکرد عده ای بیگانه از فرهنگ ایرانی و اسلامی موجب تیره شدن اذهان و یا تضعیف وحدت ملی و تلخ کردن کام میلیون ها نفری از هموطنانمان شود که به امید رشدو شکوفایی و توسعه همه جانبه ،اجرای قانون و رفع تبعیض و بی عدالتی در بیست و نه اردیبهشت به پای صندوق های رای آمده بودند.

ترور فرجام نیکی جز به هدر دادن نیرو و توان و کشتن بی گناهان ندارد، من که خودم و خانواده ام قربانی ترور کورکورانه هستم ،می دانم که چقدر ناگوار است ،غیر منتظره و ناگهانی فضای امن و حریم خانواده و جمع، مورد تعرض و اعمال تروریستی قرار گیرد و با شلیک گلوله ها و پرتاب نارنجک سکوت حاکم شکسته شود و در یک چشم به هم زدن بهترین افراد و شایسته ترین بندگان خدا قربانی نقشه های شیطانی خفاشان شب شوند. . به ویژه در ماه رمضان و با زبان روزه باغبان و کارگری زحمتکش را سلب حیات نمودن و خانواده ای را داغدار کردن که در هیچ قالب اخلاقی و انسانی نمی گنجد.
عمل زشت تروریست ها تنها از آن مغزهای بیمار تراوش می کند و تنها به مسببان آن نسبت داده می شود ، نمی توان مکتب،مذهب و یا دین خاصی را مسبب و یا عامل ترور و ناامنی دانست .

امید است چنین اعمال نابخر دانه ای هیچ گونه تاثیر منفی و سلبی بر فضای برادری و حق طلبانه وعدالت خواهانه ی مردم ایران نداشته باشد.

دیدگاه ها