نمایش نوار ابزار

ما هر استانداری را نمی خواهیم!

ضمن تشکر از اقدام متبت ودلگرم کننده وزیر محترم کشور در انتصاب یکی از بانوان کرد واهل سنت به سمت معاونت وزیر ,ایشان را به پیام مقام رهبری متذکر می شوم که فرمودند :همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی وقانون اساسی هیچگونه تبعیض ونابرابری بین همه ایرانیان ازهرقوم ونژاد ومذهبی روان ندارند”.

ازآن جایی که مقام رهبری خود مجتهد واشراف بر مباحت اصولی دارند ودلالت الفاظ را به خوبی مطلعند ,دو بار لفظ عام را بدون تخصیص به کار برده اند ,پس این نشاندهنده تعمیم دستور ایشان بر همه شهروندان ایرانی با هر آیین ودین ونژاد ومذهبی است وبیشتر ایرانی بودن را لحاظ نموده است.

اگر ایشان در دور اول برای انتصاب استاندار کرد اهل سنت به حجت شرعی نرسیده بود.اکنون با پیام وپاسخ رهبر نظام به عنوان یک حجت شرعی برای مسوولان ومقلدان حجت برهمگان تمام شده است.پس شایسته است همانگونه که در انتصاب یک نیروی کرد اهل سنت موجب شادی وسرور رای دهندگان به روحانی شد ,

امیداست در انتخاب استاندار کردستان به عنوان استان اول رای دهنده به روحانی وحضور هفتاد وسه در صدی نسبت به نظرات ودیدگاه های اعضای ستاد که در میان امواج ناملایمات وتحریم ها وکارشکنی ها وتهدیدها قدعلم نموده وباقامتی استوار علاقه وهمدلی خودرا به همبستگی ووحدت ملی نشان دادند احترام قایل شود ودر کشاکش اوضاع ناهمگون خاورمیانه با تعیین استانداری آگاه وآشنا به وضع منطقه ,مردمدار وفاضل ,مدیر ومدبر ,توسعه گرا وعدالت طلب که یاور محرومان ودلسوز مردم ونظام باشد آب سردی بر آتش گلایه ها ونارضایتی های مردم استان از اظهار نظر چهار سال قبلشان بریزد وهمگان را در حول محور محبت وصداقت وتلاش برای توسعه استان گرد آورد .

به نظر می رسد آقای روحانی ووزیرانش که با رای مردم در چنین جایگاهی جلوس نموده اند قطعا قدردان روزهای سخت تبلیغات ریاست جمهوری هستند ودوستان روزهای دشوار گردآوری رأ ی را فراموش نخواهند کرد .

واعضای ستاد دکتر روحانی وکمیته پیگیر ی مطالبات مردم کردستان همانگونه که در ایام تبلیغات به مردم وعده داده اند در مقابل برآورده نمودن مطالبات قانونی مردم کوتاه نخواهند آمد.زیرا تجربه ثابت نمود ه که بهترین آثار وثمره متعلق به همدلی وهمراهی مسؤولان وفعالان مدنی وسیاسی در منطقه است.که اگر دولتمردان به ابن نکته توجه نمایند قطعا بسیاری ازمشکلات موجود حل خواهد شد.

پس منتظر اقدام بجا وشایسته وزیر کشور در معرفی استاندار مردمی وتوانمند برای استان کردستان هستیم.

دیدگاه ها