نمایش نوار ابزار

ما را از میوه شیرین زبان مادری محروم نکنید

553341_401835676657345_7010952828931413197_nسخن های بسیاری در دل داشتم ودارم ،ونیز پاسخ سؤال محمد آریان که چند روزی است مرتب می پرسد راستی پدر شما وقتی که سخن می گوئید اول با اورامی می اندیشید؟من هم به نسبت سن وسال ایشان جوابش را دادم وگفتم :معلوم است که هرکس با زبان مادری خود می اندیشد وتصوراتش را در باره ی جهان با آن بیان می کند ،اما امروز هنگامی که مصاحبه بسیار گرانقدر دوست ارجمند جناب اصغر زارع کهنمویی از روزنامه نگاران خوشفکر وفعال مدنی وقومی آذربایجان را با استاد بزرگ مصطفی ملکیان را در روزنامه ی شرق خواندم حیفم آمد که دوستان را به خواندن این مصاحبه دعوت وتشویق نکنم .حتما بخوانید.

آری زبان ها هم نعمتند وهم میوه درخت آفرینشند که ممنوع کردن انسان ها از استفاده از آن ها گناهی بزرگ وجرمی نا بخشودنی اسنت.محروم کردن یک انسان از آموزش زبان مادریش بر خلاف همه نظام های دینی ،اخلاقی وحقوقی است.اصلا چه کسانی به شما اجازه داده است که مرا از تکلم به زبان مادریم محروم می کنید ؟چند روز قبل در یکی از درمانگاه های تهران با خانواده کوردی مواجه شدم که در حضور خانم تزریقاتی با زبان فارسی با فرزندشان صحبت می کردند واقعا من به جای آنها قطره های عرق از فرط خجالتی از پیشانیم سرازیر شد! چراباید در کشور سوئد برای یک نفر خارجی کلاس آموزش زبان مادری دائر شود اما در اینجا دچار خود سانسوری شویم ،البته برخی از کوردهای کرماشان چرااز سخن گفتن به لهجه زیبای کرماشانی ابا می کنند داستان دیگری است!!!!.
مگر در قرآن ودر قانون اساسی ما بر آموزش زبان مادری تأکید نشده پس چرا مسئولین اجرا نمی کنند؟متاسفانه در کشور ما بحث سیاسی هم نیست بحث ناکار آمدی است،بحث ترس از رشد نیروهای مرزنشین ومشارکت آنان در اداره ی کشور است.مگر پیامبر (ص)نگفته آنچه را برای خود می خواهی برای دیگران هم بخواه پس چرا به من حق نمی دهی که من هم بازبان مادریم صحبت کنم .مطمئنا جلوگیری از آموزش وتعقل به زبان مادری تحمیل درد ورنج است ،چندها نفر در این راه تاکنون در دنیا به وسیله ی همنوعان خود کشته شده اند ؟مگر نه این است که درخواستشان این بوده که بگذارید ماهم مثل شما از مواهب الهی استفاده کنیم؟ مگر نه این است که ترک زبان به بی هویتی وبی فکری وتحقیر ختم می شود ؟اگر عدالت بر قرار باشد چرا بایداهل زبانی از استفاده از زبان خود احساس خجالت کنند؟مگر نابود کردن زبان به معنای نابودی اکو سیستم انسانی نیست؟اگر خداوند می خواست از روز اول یک زبان ویک رنگ نمی آفرید؟ بنابراین پاک کردن زبان ها ونژادها از صحنه ی وجود به معنای زشت کردن صورت زیبای هستی است که تغییر خلقت راستین به تعبیر قرآن یک عمل شیطانی است.
باکدام زبان می توان چنین تعبیری را بیان کرد؟
له سایه ی کوفری زولفت دل فه نا فی النوری ئیمانه ////// مه لین زولمه ت خه راپه وه سلی په روانه له شه ودایه.
هه رچه نده که روتم به خودا مایلی روتم ////// بی به رگیه عیلله ت که هه تیو مه یلی هه تاوه
ویا :چودر خود بینم از بس روسیاهی //// نگنجد ای الهی یا الهی
وإذا انشبت المنیة أظفارها ///// ألفیت کل تمیمة لاتنفع
یک بار از آقای خاتمی پرسیدم آقای خاتمی مگر نه این است که در ایران انقلابی به نام اسلام شد تا ما با دیگران تفاوت هایی داشته باشیم ؟ یعنی از نظر حقوق انسانی ،آزادی بیان وتشکل ها و……
وقتی که من نمی توانم یک تشکل داشته باشم ؟وقتی که نمی توانم دردانشگاه بازبان مادریم درس بخوانم؟ وقتی که نمی توانم یک نشریه مستقل به زبان مادری داشته باشم (از اواخر دوره مجلس ششم در خواست یک نشریه را داده ام هنوز پاسخی دریافت نکرده ام . امتیاز یک انتشاراتی هم به نام سیروان داشتم که هنوز شش کتاب چاپ نکرده بود متاسفانه لغو امتیاز شد )
با صرف نظر از آن ، زبان آیه ای از آیات الهی است ومبارزه با آن مانند تخریب محیط زیست وفساد درزمین است .جهان با تنوع زیباست نه رنگ سیاه وهمه چیزرا سیاه دیدن بویژه اندیشه وبیان(الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان )
روز جهانی زبان مادری بر همگان مبارک باد

دیدگاه ها